REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2021

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

article and aside

Współpraca z firmą AMBRA S.A.

Nasi uczniowie z Technikum mechatronicznego Robert Dworniczak i Konrad Ostrowski wykonali, na potrzeby pracowni mechatronicznej stanowisko dydaktyczne przedstawiające działanie przykładowego procesu mechatronicznego. Stanowisko wyposażone jest w pneumatyczne elementy wykonawcze oraz szereg czujników procesowych. Przyciski umieszczone na pulpicie sterowniczym umożliwiająsterowanie procesem zarówno w trybie ręcznym, jak również w trybiesterowania automatycznego pod kontrolą sterownika programowalnego. Lampki kontrolne na pulpicie sterowniczym umożliwiają pełną diagnostykę procesu technologicznego.

Pomysłodawcą projektu był opiekun pracowni mechatronicznej Pan Henryk Kasprowicz, który kierował pracami związanymi z montażem elementów i uruchomieniem stanowiska dydaktycznego.

Realizacja powyższego projektu była możliwa tylko dzięki wsparciu finansowemu firmy AMBRA S.A. w Woli Dużej, z którą od kilku już lat współpracuje nasza szkoła. Współpraca z firmą AMBRA S.A. zaowocowała tym, że stanowisko dydaktyczne, o którym mowa, zdobyło w roku szkolnym 2019/2020 wyróżnienie pierwszego stopnia w Ogólnopolskim Konkursie „ELEKTRONIKA - BY ŻYŁO SIĘ ŁATWIEJ”. Organizatorem konkursubył Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Sukces jest tym większy, iż łączna liczba zgłoszeń przekroczyła 100, z czego poddanych ocenie zostało ok. 70 projektów.

Robert Dworniczak i Konrad Ostrowski, jako laureaci konkursu, otrzymali dodatkowe punkty przy rekrutacji na Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, co po zdaniu matury zapewnia im indeksy na tej renomowanej uczelni. Uczniowie otrzymali również cenne nagrody rzeczowe o wartości ok. 2 000 złotych każda.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę z firmą AMBRA S.A., która daje wymierne korzyści dla szkoły, przyczynia się do rozwijania zainteresowań technicznych wśród uczniów oraz promocji naszej szkoły i środowiska lokalnego w Polsce.

http://www.rcezbilgoraj.lbl.pl/wspolpraca_ambra.php
https://enauczanie-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lfil_rcezbilgoraj_lbl_pl/EvTD5C-bme5KgUEUEJNNHCYBmnwWmaLCf2W_eis6J14gDw?e=daYYej


W ramach współpracy z firmą AMBRA S.A., Zakładem Produkcyjnym w Woli Dużej, uczniowie naszej szkoły odbywają regularnie staże zawodowe w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów – większe szanse zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Niezależnie od tego firma AMBRA systematycznie, na przestrzeni ostatnich kilku lat, zapewnia realizację praktyk zawodowych dla naszych uczniów z Technikum Mechaniczno-Elektrycznego. Opinia uczniów dotycząca przebiegu praktyk zawodowych w firmie AMBRA jest bardzo pozytywna. Uważają oni, że mają okazję poznać dużo ciekawych urządzeń zainstalowanych na linii produkcyjnej. Opiekunowie praktyk zapoznają uczniów z wieloma zagadnieniami praktycznymi dotyczącymi uruchamiania i serwisowania urządzeń kontrolno-pomiarowych. Dzięki tym umiejętnościom zwiększają się kwalifikacje zawodowe przyszłych techników.

Firma AMBRA, zdając sobie sprawę, że jakość kształcenia wiąże się z właściwym wyposażeniem pracowni szkolnych, przekazała naszej szkole, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, urządzenia na pracownię mechatroniczną. Dzięki temu pracownia mechatroniczna wzbogaciła się o zestaw najnowszej generacji czujników procesowych wyposażonych w interfejs komunikacyjny IO-Link wraz z oprogramowaniem do monitorowania pracy i konfigurowania parametrów tych czujników. W ostatnim czasie, tj. w marcu tego roku, firma AMBRA zasponsorowała zakup zestawu urządzeń, dzięki któremu będzie można zbudować stanowisko mechatroniczne pokazujące działanie urządzenia do metkowania i znakowania detali. W projekt i uruchomienie tego stanowiska zaangażowało się kilku uczniów z klasy drugiej technikum mechatronicznego.

Dziękujemy za dotychczasową współprace i liczymy, że w przyszłości będzie się ona równie dobrze rozwijała dla dobra uczniów i naszej szkoły.

HK

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

Wspomnienia ze stażu w Grecji

Wspomnienia ze stażu w Grecji

Aktualizacja: 27 września 2021 r. 14:52

Uczniowie SU na wernisażu wystawy „Stefan Knapp 1921-2021”

Uczniowie SU na wernisażu wystawy „Stefan Knapp 1921-2021”

Aktualizacja: 26 września 2021 r. 20:09

Pamiętamy

Pamiętamy

Aktualizacja: 26 września 2021 r. 20:09

Microsoft 365 i Teams w RCEZ.

Microsoft 365 i Teams w RCEZ.

Aktualizacja: 20 września 2021 r. 20:27

Aktywna Integracja Wychowanków Internatu RCEZ w Biłgoraju.

Aktywna Integracja Wychowanków Internatu RCEZ w Biłgoraju.

Aktualizacja: 20 września 2021 r. 11:36

Pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego.

Pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego.

Aktualizacja: 26 września 2021 r. 20:09

Wirtualne spotkanie opiekunów projektu Erasmus + po wakacjach.

Wirtualne spotkanie opiekunów projektu Erasmus + po wakacjach.

Aktualizacja: 23 września 2021 r. 09:06

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

Technik mechatronik Elektromechanik pojazdów samochodowych Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 RCEZ zaprasza
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop