REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2021

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

article and aside

Egzamin zawodowy

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI STYCZEŃ 2021.

Na egzamin mogą przyjść wyłącznie osoby bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Zdający są zobowiązani do zakrywania nosa i ust maseczką na terenie szkoły przed egzaminem oraz po egzaminie. W czasie egzaminu, gdy zdający zajmą miejsca mogą zdjąć maseczki. Kiedy do zdającego podchodzi nauczyciel lub inna osoba, zdający zakłada maseczkę.

Zdający powinni przyjść do szkoły na egzamin praktyczny zgodnie z informacją otrzymaną od wychowawców klas co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Zdający otrzymają informacje przez dziennik elektroniczny, z której szatni będą mogli skorzystać.

Zdający otrzymają poprzez dziennik elektroniczny następujące informacje dotyczące egzaminu pisemnego: którym wejściem i o której godzinie mogą wejść do szkoły, z której szatni mogą skorzystać.

Na egzamin zdający przychodzą z dokumentem potwierdzającym tożsamość – PESEL i zdjęcie. Zdający nie może wejść na salę z telefonem komórkowym ani żadnym innym urządzeniem telekomunikacyjnym.

Na egzamin pisemny uczniowie przynoszą dwa długopisy czarne. Zdający nie mogą pożyczać sobie wzajemnie przyborów piśmienniczych

Kalkulatory proste zostaną zapewnione przez szkołę. Szkoła posiada odpowiednią liczbę kalkulatorów.

Zdający może przynieść małą butelkę niegazowanej wody (do 500ml), zapakowaną fabrycznie. Szkoła nie może zapewnić wody dla zdających.

Proszę nie przynosić żadnych zbędnych rzeczy na egzamin. Nie można wnosić na salę żadnych maskotek ani torebek. Jeśli zdający będzie miał przedmioty, których nie ma na liście dozwolonych przyborów, będzie musiał pozostawić te przedmioty w worku foliowym w miejscu do tego przeznaczonym – wyznaczone szatnie. Okrycia wierzchnie zdający zostawiają w szatniach w workach foliowych zapewnionych przez szkołę.

W dni, w których odbywają się egzaminy na terenie szkoły mogą przebywać jedynie zdający, członkowie zespołów nadzorujących oraz pracownicy szkoły. Proszę nie przyprowadzać osób towarzyszących.

Po zakończeniu egzaminu zdający jak najszybciej rozchodzą się do domów. Niedozwolone jest grupowanie się przed salami lub przed szkołą w celu wymieniania się wrażeniami z egzaminu. Zachęcamy do rozmów na temat egzaminów za pomocą komunikatorów i portali społecznościowych.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201216%20Przeprowadzanie%20EPKwZ%20EZ%20COVID%20Wytyczne%20Zima%202021.pdf

EGZAMIN ZAWODOWY - FORMUŁA 2019 - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021.

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2021 roku są jawne.

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021.

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2021 roku.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - FORMUŁA 2017 - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranymi przedmiotami lub dziedziną wiedzy.

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków iform przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021.

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew 2021 roku.

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – SESJA CZERWIEC – LIPIEC 2020

Bardzo ważne: Zdający powinni przyjść do szkoły na egzamin praktyczny zgodnie z informacją otrzymaną od wychowawców klas co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Zdający otrzymają informacje od wychowawców, którym wejściem będą mogli wejść do szkoły. Absolwenci, którzy po raz kolejny przystępują do egzaminu mogą takie informacje uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły.

Na egzamin pisemny zdający otrzymają od wychowawców informację na którą godzinę, do jakiej sali, którym wejściem będą mogli wejść do szkoły.

Na egzamin zdający przychodzą z dokumentem potwierdzającym tożsamość zawierającym PESEL i zdjęcie. Zdający nie może wejść na salę z telefonem komórkowym ani żadnym innym urządzeniem telekomunikacyjnym.

Na egzamin pisemny uczniowie przynoszą dwa długopisy czarne. Kalkulatory proste zostaną zapewnione przez szkołę. Szkoła posiada odpowiednią liczbę kalkulatorów.

Zdający może przynieść małą butelkę niegazowanej wody (do 500ml), zamkniętą fabrycznie. Szkoła nie może zapewnić wody dla zdających!

Proszę nie przynosić żadnych zbędnych rzeczy na egzamin! Nie można wnosić na salę żadnych maskotek ani torebek. Jeśli zdający będzie miał przedmioty, których nie ma na liście dozwolonych przyborów, będzie musiał pozostawić te przedmioty w worku foliowym w miejscu do tego przeznaczonym – wyznaczone szatnie. Prosimy o rozwagę, ponieważ przynoszenie rzeczy i konieczność deponowania ich niepotrzebnie wydłuża czas pobytu w szkole oraz zwiększa liczbę miejsc odwiedzanych przez zdającego.

W dni, w które odbywają się egzaminy na terenie szkoły mogą przebywać jedynie zdający, członkowie zespołów nadzorujących oraz pracownicy szkoły. Prosimy nie przyprowadzać osób towarzyszących.

Zdający ma obowiązek mieć zakryte usta i nos od momentu kiedy wchodzi na teren szkoły do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Następnie może zdjąć maseczkę na czas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. W momencie kontaktu z członkiem zespołu nadzorującego, asystentem technicznym lub inną osobą zdający powinien ponownie założyć maseczkę. Na czas opuszczania sali zdający zakłada maseczkę. Zdający może przez cały czas trwania egzaminu mieć założoną maseczkę.

W bieżącej sesji egzaminacyjnej zdający może opuścić salę egzaminacyjną dopiero po 60 minutach trwania egzaminu – czyli po całym egzaminie pisemnym. Zdający z egzaminu pisemnego (23 czerwca) zabiera ze sobą arkusz a pozostawia jedynie kartę odpowiedzi.

Wyniki egzaminów – 31 sierpnia 2020

Zasady zachowania na egzaminie.
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów.
Informacja CKE o przyborach na egzamin praktyczny.
Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

PRZYDATNE LINKI

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

<strong>UWAGA ÓSMOKLASIŚCI !!!</strong>

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI !!!

Aktualizacja: 28 kwietnia 2021 r. 09:24

Podaruj dziecku radość!

Podaruj dziecku radość!

Aktualizacja: 03 czerwca 2021 r. 20:21

Wyzwanie przyjęte! #challengeniebieskiemotyle2021

Wyzwanie przyjęte! #challengeniebieskiemotyle2021

Aktualizacja: 02 czerwca 2021 r. 11:29

Komunikat Dyrektora z dnia 28 05 2021 r.

Komunikat Dyrektora z dnia 28 05 2021 r.

Aktualizacja: 29 maja 2021 r. 11:00

Sukces RCEZ „Rok przed dyplomem”.

Sukces RCEZ „Rok przed dyplomem”.

Aktualizacja: 26 maja 2021 r. 12:31

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

Technik mechatronik Elektromechanik pojazdów samochodowych Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 RCEZ zaprasza
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop