REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2020".

article and aside

Egzamin zawodowy

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – SESJA CZERWIEC – LIPIEC 2020

Bardzo ważne: Zdający powinni przyjść do szkoły na egzamin praktyczny zgodnie z informacją otrzymaną od wychowawców klas co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Zdający otrzymają informacje od wychowawców, którym wejściem będą mogli wejść do szkoły. Absolwenci, którzy po raz kolejny przystępują do egzaminu mogą takie informacje uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły.

Na egzamin pisemny zdający otrzymają od wychowawców informację na którą godzinę, do jakiej sali, którym wejściem będą mogli wejść do szkoły.

Na egzamin zdający przychodzą z dokumentem potwierdzającym tożsamość zawierającym PESEL i zdjęcie. Zdający nie może wejść na salę z telefonem komórkowym ani żadnym innym urządzeniem telekomunikacyjnym.

Na egzamin pisemny uczniowie przynoszą dwa długopisy czarne. Kalkulatory proste zostaną zapewnione przez szkołę. Szkoła posiada odpowiednią liczbę kalkulatorów.

Zdający może przynieść małą butelkę niegazowanej wody (do 500ml), zamkniętą fabrycznie. Szkoła nie może zapewnić wody dla zdających!

Proszę nie przynosić żadnych zbędnych rzeczy na egzamin! Nie można wnosić na salę żadnych maskotek ani torebek. Jeśli zdający będzie miał przedmioty, których nie ma na liście dozwolonych przyborów, będzie musiał pozostawić te przedmioty w worku foliowym w miejscu do tego przeznaczonym – wyznaczone szatnie. Prosimy o rozwagę, ponieważ przynoszenie rzeczy i konieczność deponowania ich niepotrzebnie wydłuża czas pobytu w szkole oraz zwiększa liczbę miejsc odwiedzanych przez zdającego.

W dni, w które odbywają się egzaminy na terenie szkoły mogą przebywać jedynie zdający, członkowie zespołów nadzorujących oraz pracownicy szkoły. Prosimy nie przyprowadzać osób towarzyszących.

Zdający ma obowiązek mieć zakryte usta i nos od momentu kiedy wchodzi na teren szkoły do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Następnie może zdjąć maseczkę na czas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. W momencie kontaktu z członkiem zespołu nadzorującego, asystentem technicznym lub inną osobą zdający powinien ponownie założyć maseczkę. Na czas opuszczania sali zdający zakłada maseczkę. Zdający może przez cały czas trwania egzaminu mieć założoną maseczkę.

W bieżącej sesji egzaminacyjnej zdający może opuścić salę egzaminacyjną dopiero po 60 minutach trwania egzaminu – czyli po całym egzaminie pisemnym. Zdający z egzaminu pisemnego (23 czerwca) zabiera ze sobą arkusz a pozostawia jedynie kartę odpowiedzi.

Wyniki egzaminów – 31 sierpnia 2020

Zasady zachowania na egzaminie.
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów.
Informacja CKE o przyborach na egzamin praktyczny.
Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

PRZYDATNE LINKI

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

RCEZ zaprasza Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop