Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX

28 marca 2023r. odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox. Wystartowało 16 uczestników, którzy zmierzyli się z testem na podstawie wcześniej przeczytanej lektury w dwóch kategoriach Eagles i Lions.

Wyniki:

Alan Obszański kl.IVTP5 – II miejsce w kategorii Eagles – nauczyciel p. Anna Olszowy

Sylwia Paszko kl. IVTP5 – III miejsce w kategorii Eagles – nauczyciel p. Anna Olszowy

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w rywalizacji i gratulujemy sukcesów!

Opiekun konkursu: p. Monika Kita


Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Sprachdoktor”
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Sprachdoktor”

16 marca 2023 roku odbyła się w naszej szkole XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Sprachdoktor”. W konkursie wzięło udział 36 uczniów.

Wyniki konkursu:

Angelika Kołoda, kl. 1TM – I miejsce w województwie lubelskim w kategorii klas pierwszych
Opiekun: Jolanta Małysza

Samuel Małysza, kl. 1Sb – II miejsce w województwie lubelskim w kategorii klas pierwszych
Opiekun: Joanna Sidor

Anna Bąk, kl. 2IP – III miejsce w województwie lubelskim w kategorii klas drugich
Opiekun: Agnieszka Oleszczak- Bryła.

Maciej Gałka, kl. 2TM – III miejsce w województwie lubelskim w kategorii klas drugich
Opiekun: Jolanta Małysza

Konkurs przeprowadziła p. Joanna Sidor.

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

J. Sidor

Finał Konkursu Wiedzy o Wyspach Brytyjskich
Finał Konkursu Wiedzy o Wyspach Brytyjskich

Uczennica Weronika Pyzio z klasy IV ER5 zajęła drugie miejsce w finale Konkursu Wiedzy o Wyspach Brytyjskich, organizowanym przez Akademię Zamojską, który odbył się 25 kwietnia 2023r.

Test konkursowy składał się z pytań zamkniętych i otwartych. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 45 minut. Podczas oczekiwania na wyniki uczniowie rozmawiali na temat pytań konkursowych.

Nagrodami w konkursie były akcesoria elektroniczne – słuchawki i głośnik bezprzewodowy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w finale. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów – Weronika Pyzio z klasy IV ER5 i Wiktor Przytuła z klasy I TP.

A. Strzelec

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox

28 marca 2023 r. odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox.

Wystartowało 16 uczestników, którzy zmierzyli się z testem na podstawie wcześniej przeczytanej lektury w dwóch kategoriach Eagles i Lions.

Teraz pozostało nam czekać na wyniki.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox

Monika Kita

KONKURSY JĘZYKOWE AKADEMII ZAMOJSKIEJ
KONKURSY JĘZYKOWE AKADEMII ZAMOJSKIEJ

Dnia 28 lutego 2023 roku, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, został przeprowadzony etap szkolny Konkursu „Fantastica” organizowanego przez Akademię Zamojską. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu dotyczącego treści wcześniej przeczytanej książki J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny”.

Dnia 7 marca miał miejsce etap szkolny Konkursu Wiedzy o Wyspach Brytyjskich organizowanego również przez Akademię Zamojską. Etap ten polegał na rozwiązaniu przez uczniów testu przesłanego przez organizatora konkursu.

Najlepsza w naszej szkole w obu konkursach na etapie szkolnym była Weronika Pyzio z klasy 4 ER5. Prace konkursowe zostały przesłane do organizatora i czekamy na kwalifikacje do etapu finałowego, który odbędzie się w siedzibie uczelni w Zamościu.

A. Strzelec

Sukces z języka angielskiego
Sukces z języka angielskiego

Z radością informujemy, że uczeń klasy IVTP5 - Alan Obszański - brał udział w etapie okręgowym 47. Olimpiady Języka Angielskiego. Przygotowywał się do tego konkursu pod opieką p. Anny Olszowy.

Celem Olimpiady Języka Angielskiego jest rozwijanie pasji i zainteresowań lingwistycznych uzdolnionej młodzieży. Etap okręgowy Olimpiady obejmuje dwie części:
- część pisemna - teoretyczna, składająca się z 6 testów (gramatyczny, tłumaczeniowy, słownictwa, czytania, globalny test luk, wiadomości kulturowych)
- część ustna - egzamin z praktycznej znajomości języka angielskiego, literatury angielskojęzycznej i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego.

W lutym 2023r. uczeń przeszedł przez część pisemną i zakwalifikował się do ustnej części etapu okręgowego. Obecnie czeka na wyniki.

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschfreund”

W listopadzie odbył się w naszej szkole Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschfreund”. Była to już XX edycja tego konkursu. W styczniu otrzymaliśmy informację o rezultatach uzyskanych przez uczniów naszej szkoły.

Konkurs przeprowadziła p. Agnieszka Oleszczak- Bryła.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschfreund”

Alan Obszański – wyróżnienie w kraju i I miejsce w województwie lubelskim

Opiekun: Agnieszka Oleszczak- Bryła

Samuel Małysza – I miejsce w województwie lubelskim w kategorii klas pierwszych

Opiekun: Joanna Sidor

Adrian Pietryszak – II miejsce w województwie lubelskim w kategorii klas drugichm

Opiekun: Agnieszka Oleszczak- Bryła

Karol Frankiewicz – IV miejsce w województwie lubelskim w kategorii klas drugich

Opiekun: Agnieszka Oleszczak- Bryła

A. Oleszczak-Bryła

Konkurs Archimedes

7 listopada 2022 roku 82 uczniów naszej szkoły wzięło udział w OLIMPIADZIE WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Celem konkursu było rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim oraz wzbogacenie wiedzy o świecie, w szczególności o krajach anglojęzycznych.

Wyniki konkursu w naszej szkole przedstawiają się następująco:

Tytuł Laureata III Stopnia uzyskała:

Sylwia Paszko kl.4TP5, nauczyciel- Anna Olszowy

Tytuł Laureata IV Stopnia uzyskał:

Alan Obszański kl.4TP5, nauczyciel- Anna Olszowy
Grzegorz Cios kl.4TP5, nauczyciel- Anna Pluta
Niemczyk Damian kl.4TI, nauczyciel- Marzena Kwiatkowska

Tytuł Laureata V Stopnia uzyskali:

Mateusz Gromadzki kl.1TP, nauczyciel- Anna Olszowy
Jeremiasz Osuch kl.4TP5, nauczyciel- Anna Olszowy
Mateusz Zięba kl.3IP, nauczyciel- Anna Pluta
Ryczko Damian kl.4TI, nauczyciel- Marzena Kwiatkowska
Kamil Cieśla kl.4TM5, nauczyciel- Stefan Pindor

Konkurs przeprowadził Stefan Pindor.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w rywalizacji a laureatom gorąco gratulujemy sukcesów!

Konkurs Archimedes
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego

Dnia 16 listopada odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego
„Deutschfreund”. Była to już XX edycja tego konkursu. Wzięło w niej udział 33 uczniów
technikum, w tym 16 osób to uczniowie klas 1.

Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który
jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.
Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne
kompetencje osobiste.

Wyniki konkursu poznamy w grudniu.

A. Oleszczak- Bryła

Europejski Dzień Języków
Europejski Dzień Języków

Różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka języków obcych przez całe życie: to najważniejsze przesłanie w Europie każdego 26 września, w dniu ogłoszonym przez Radę Europy – Europejskim Dniem Języków.

Europejski Dzień Języków ma za zadanie zwrócić uwagę na to jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe życie.

Wydarzenie to ma również podkreślić znaczenie wszystkich języków jakimi porozumiewamy się w Europie. Istnieje ponad 200 języków europejskich oraz wiele innych, używanych przez obywateli pochodzących z pozostałych kontynentów. To ważne dziedzictwo świadczące o naszej tożsamości, dlatego 26 września wszyscy nauczyciele języków obcych w naszej szkole włączyli się w obchody tego dnia. Na swoich lekcjach przeprowadzili szereg zajęć dotyczących korzyści wynikających z nauki języków obcych, nie tylko w zakresie komunikacji, ale również rozwoju umiejętności poznawczych, koncentracji uwagi i umiejętności skupienia oraz doskonalenia pamięci. Uczniowie w ramach ćwiczeń językowych zajmowali się poznawaniem przysłów i idiomów.

Nauczyciele przeprowadzali quizy wiedzy o językach i przybliżali strategię szybszej nauki języków. Młodzież miała również okazję obejrzeć prezentacje o językach.

Dzień Języków Europejskich w RCEZ połączony był z akcją charytatywną, mającą na celu wspomóc zbiórkę funduszy na rehabilitację Hani z Biłgoraja.

Młodzież upiekła ciasta typowe dla danego kraju. Podpisane oryginalnymi nazwami wypieki serwowane były na korytarzach naszej szkoły i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem całej społeczności szkolnej.

A. Oleszczak- Bryła

Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków