Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX

26 kwietnia odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox. W konkursie udział wzięło 22 uczniów w dwóch kategoriach Eagles i Lions.

Wyniki:

Jeremiasz Osuch uzyskał wynik dobry – III miejsce w kategorii Eagles – nauczyciel p. Anna Olszowy

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w rywalizacji i gratulujemy sukcesów!.

Opiekun konkursu: p. Monika Kita

Sukcesy uczniów RCEZ w konkursie z języka niemieckiego

W marcu 2022 roku odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs z Języka Niemieckiego „Sprachdoktor”. W konkursie wzięło udział 41 uczniów z naszej szkoły.

Wyniki konkursu:

Natalia Niedzwiecka - tytuł laureata oraz I miejsce w województwie lubelskim.

Opiekun: Joanna Sidor

Karol Frankiewicz - II miejsce w województwie lubelskim w kategorii klas pierwszych.

Opiekun: Agnieszka Oleszczak- Bryła

Adrian Pietryszak - III miejsce w województwie lubelskim w kategorii klas pierwszych.

Opiekun: Agnieszka Oleszczak- Bryła

Wiktor Cios - III miejsce w województwie lubelskim w kategorii klas drugich.

Opiekun: Agnieszka Pochodaj

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w rywalizacji i serdecznie gratulujemy zdobywcom najwyższych lokat.

J.S.

Nasza młodzież na zajęciach w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Nasza młodzież na zajęciach w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Nasza młodzież na zajęciach w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Nasza młodzież na zajęciach w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Nasza młodzież na zajęciach w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

24 – osobowa grupa młodzieży z naszej szkoły z klas 3TI5, 3TP5, 3TM5 oraz 3TE5 pod opieką pani Joanny Sidor oraz Marty Dołomisiewicz – Misiury uczestniczyła w dniu 25.03.2022 r. w warsztatach językowych pt. „Zwyczaje wielkanocne w Austrii”, które odbyły się w Katedrze Germanistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadząca zajęcia pani dr Ewa Cwanek – Florek wprowadziła nas w świąteczny klimat. Uczniowie mieli okazję wzbogacić wiedzę na temat tradycji świątecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwyczaje rodzinne i regionalne. Zajęcia warsztatowe były też okazją do poszerzenia słownictwa w języku niemieckim związanego z tematyką świąt wielkanocnych. Na zakończenie odbył się konkurs tematyczny i wyłoniono laureatów, którymi zostali: Karol Drążek (3TI5), Grzegorz Cios (3TP5) oraz Daria Zalewa (3TI5). Spędzony na uczelni czas był bardzo miły i owocny.

Dodatkowych wrażeń i emocji podczas pobytu w Rzeszowie dostarczył wszystkim trzymający w napięciu film przygodowy pt. „Uncharted” obejrzany w Multikinie.

Joanna Sidor

Nasza młodzież na zajęciach w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Nasza młodzież na zajęciach w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Nasza młodzież na zajęciach w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Nasza młodzież na zajęciach w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Nasza młodzież na zajęciach w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
SAINT PATRICK’S DAY IN OUR SCHOOL
SAINT PATRICK’S DAY IN OUR SCHOOL

SAINT PATRICK’S DAY IN OUR SCHOOL
SAINT PATRICK’S DAY IN OUR SCHOOL

17 marca każdego roku w Irlandii obchodzony jest dzień Świętego Patryka, patrona tego państwa. W związku z tym nauczyciele języka angielskiego postanowili przybliżyć uczniom historię i tradycje związane z tym świętem. W tym dniu na lekcjach języka angielskiego uczniowie mieli możliwość poszerzyć wiedzę o kulturze Irlandii, wzbogacali zasób słownictwa i rozwijali umiejętności językowe. Obejrzeli prezentacje, filmiki z kanału You Tube, przygotowywali gazetki ścienne i plakaty oraz brali udział w quizach ze zdobytych wiadomości.

SAINT PATRICK’S DAY IN OUR SCHOOL
SAINT PATRICK’S DAY IN OUR SCHOOL
Wyniki olimpiady z języka angielskiego

15 listopada 2021 roku 44 uczniów naszej szkoły wzięło udział w OLIMPIADZIE WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Celem konkursu było rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim oraz wzbogacenie wiedzy o świecie, w szczególności o krajach anglojęzycznych.

Koniec miesiąca stycznia to czas ogłaszania wyników konkursu, które w naszej szkole przedstawiają się następująco:

Tytuł Laureata IV Stopnia uzyskał:


Jeremiasz Osuch kl.3TP5, nauczyciel- p. Anna Olszowy


Tytuł Laureata V Stopnia uzyskali:


Grzegorz Cios kl.3TP5, nauczyciel- p. Anna Pluta


Łukasz Kusiak kl.3TM, nauczyciel- p. Stefan Pindor


Damian Ryczko kl.3TI, nauczyciel- p. Marzena KwiatkowskaKonkurs przeprowadził p. Stefan Pindor.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w rywalizacji, a laureatom gorąco gratulujemy sukcesów!

Wyniki olimpiady z języka angielskiego
Sukces z języka niemieckiego
Sukces z języka niemieckiego

W listopadzie 2021 roku odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs z Języka Niemieckiego „ Deutschfreund”. W tym tygodniu uzyskaliśmy wyniki konkursu.

Przedstawiają się one następująco:

I miejsce w województwie w kategorii klas 4 zajął Paweł Koman ( kl. 4 TM )
II miejsce w województwie w kategorii klas 3 zajął Alan Obszański ( kl. 3 TP5 )
II miejsce w województwie w kategorii klas 1 zajął Karol Frankiewicz, a miejsce III Adrian Pietryszak ( kl. 1 IP ).

Nauczycielem uczącym i przygotowującym uczniów do konkursu jest p. Agnieszka Oleszczak- Bryła.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie i serdecznie gratulujemy zdobywcom najwyższych lokat.

A.B.

IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ
IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Nadchodzi czas Świąt Bożego Narodzenia, kiedy składamy sobie życzenia. W ramach kampanii społecznej IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ, uczniowie niektórych klas wymienili się kartkami świątecznymi z życzeniami w języku niemieckim.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na ważność relacji osobistych. Życzenia na kartkach sprawiają ogromną radość obdarowanym, przywołują wspomnienia i pamięć o nadawcy, za każdym razem gdy na nie popatrzy. Bądźmy świadomi różnicy między istotą słowa pisanego własnoręcznie, a wiadomością cyfrową, wygenerowaną często z gotowych wzorów.

Dla wielu uczniów w szkole była to pierwsza kartka jaką w życiu otrzymali. W nowym pokoleniu piękną tradycję pisania listów i kartek zastąpiły smsy i maile. Okazało się, że emocje związane z otrzymaniem kartki świątecznej są dla dużej części współczesnej młodzieży całkowicie nowym doświadczeniem. Dodatkowym atutem była integracja społeczności szkolnej i nawiązanie nowych znajomości międzyklasowych.

Akcję wymiany kartek świątecznych przeprowadziły nauczycielki języka niemieckiego Agnieszka Pochodaj, Łucja Mroczek, Joanna Sidor, Jolanta Małysza oraz Agnieszka Oleszczak-Bryła.

IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ
IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ
IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ
IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ
IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ
IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ
IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ
IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ
IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ
IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Agnieszka Pochodaj

Europejski Dzień Języków w RCEZ
Europejski Dzień Języków w RCEZ
Europejski Dzień Języków w RCEZ
Europejski Dzień Języków w RCEZ
Europejski Dzień Języków w RCEZ
Europejski Dzień Języków w RCEZ

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

W tym dniu zachęcamy do nauki języków obcych, ale i do bliższego oraz głębszego poznawania polszczyzny.

Bo jak twierdził Johann Wolfgang von Goethe: “Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym”.

W naszej szkole dzień ten obchodzony był w poniedziałek – 27 września. Nauczyciele języków obcych, na przeprowadzanych w tym dniu lekcjach, w sposób ciekawy i interesujący obchodzili z uczniami to święto.

Na lekcjach języka niemieckiego pani Agnieszka Oleszczak- Bryła wyświetlała uczniom prezentację o językach obcych, ciekawostkach językowych, ze szczególnym uwzględnieniem języka niemieckiego. Przeprowadziła również klasowe teleturnieje wiedzy o językach. Uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat krajów niemieckiego obszaru językowego, dowiedzieć się o wpływie innych języków na kształtowanie się języka niemieckiego np.: angielskiego ( denglisch ) czy języka polskiego. Zapoznali się bliżej z przysłowiami, idiomami i homonimami w języku niemieckim, ale najwięcej frajdy sprawiło im przeczytanie i rozszyfrowywanie najdłuższego wyrazu jaki funkcjonuje w niemieckim:

„Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz” ( 63 litery ) – co oznacza: „Ustawa zastosowania obowiązku kontroli etykietowania mięsa wołowego”

Pani Agnieszka Pochodaj z uczniami klasy 2Sb, 1AS i 1Sb wykonała podczas lekcji książeczki leporello, w których uczniowie opisywali siebie, swoje zainteresowania, szkołę i upodobania kulinarne. Projekt miał zachęcić uczniów do ćwiczenia umiejętność wypowiadania się na różne tematy związane z życiem codziennym. Rozmawiano o korzyściach płynących z nauki języków obcych oraz sposobach uczenia się. Uczniowie obejrzeli również wypowiedzi dwóch uczniów, którym język niemiecki pomógł odnieść sukces w zawodzie. Filmy są dostępne na stronie Instytutu Goethego, który promuje i wspiera naukę języka niemieckiego.

Pani Joanna Sidor prowadziła w klasach: 2 AS oraz 3 TI5 dyskusję na temat: „ Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” Uczniowie chętnie dzielili się pomysłami i swoimi własnymi metodami nauki języków. Pani Joanna przeprowadziła quizy językowe i Quizzis z wykorzystaniem Smartfonów. Uczniowie wyszukiwali również ciekawostki językowe. Zajęcia miały charakter współzawodnictwa klasowego.

Na języku rosyjskim pani Anna Kwiecińska pokazała uczniom prezentację o Rosji, o stolicy Rosji – Moskwie i jej zabytkach. Uczniowie rozwiązywali zagadki i quizy wiedzy o języku rosyjskim i innych językach obcych oraz grali w grę Memory polegającą na zapamiętaniu i dobraniu w pary liter alfabetu łacińskiego z ich odpowiednikami zapisanymi cyrylicą. Uczniowie śpiewali również karaoke w języku rosyjskim. Pani Ania wykonała także wraz z uczniami klasy 1 IP, 1 Sb I 1 TM okolicznościową gazetkę do pracowni języka rosyjskiego.

Europejski Dzień Języków w RCEZ
Europejski Dzień Języków w RCEZ
Europejski Dzień Języków w RCEZ
Europejski Dzień Języków w RCEZ
Europejski Dzień Języków w RCEZ
Europejski Dzień Języków w RCEZ
Europejski Dzień Języków w RCEZ

Na lekcjach języka angielskiego pani Anny Pluty, klasa 4TM oraz 2ER zmierzyły się z interaktywnymi zadaniami językowymi sprawdzającymi ich umiejętność rozpoznawania różnych języków oraz wiedzę z zakresu kultury krajów anglojęzycznych. Podczas swojej pracy uczniowie korzystali z narzędzi wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości, aby odgadnąć nazwy najbardziej znanych budowli w Wielkiej Brytanii, USA i Australii. Uczestnicy mieli także okazję przenieść się do wirtualnej biblioteki dzięki goglom VR w celu rozpoznania dzieł literackich i ich autorów. Używając języka angielskiego uczniowie mogli również zadać pytania na czacie obsługiwanym przez sztuczną inteligencję, aby odgadnąć postacie związane z kulturą krajów angielskiego obszaru językowego.

Z kolei dnia klasa 2IP przygotowała gazetkę ścienną o sławnych osobach ze świata polityki, sportu i muzyki, które mówią w różnych językach obcych.

Pani Jolanta Rynn prezentowała uczniom film na kanale You Tube, którego tematem były popularne przysłowia w języku angielskim. Zadaniem uczniów było odgadnięcie znaczenia tych przysłów, wskazanie ich polskich odpowiedników oraz ćwiczenie prawidłowej wymowy i intonacji.

Pan Stefan Pindor przeprowadził gry i zabawy językowe z wykorzystaniem quizów wiedzy o językach obcych , zagadkach i ciekawostkach językowych.

Na lekcjach pani Marzeny Kwiatkowskiej uczniowie klasy 3TI5 przedstawiali przygotowane za pomocą programu Power Point prezentacje na temat krajów anglojęzycznych w Europie i na świecie. Prezentacje zawierały elementy graficzne oraz najważniejsze informacje i ciekawostki z obszaru kultury i języka danego kraju . Przygotowane na bardzo wysokim poziomie i zaprezentowane w języku angielskim projekty były okazją do dokładniejszego poznania krajów nauczanego obszaru językowego, inspiracją do zainteresowania się językiem i kulturą innych państw oraz motywacją do efektywniejszej nauki języka angielskiego.

Uczniowie klasy 4TE uczyli się popularnych przysłów i idiomów angielskich, poznawali ich znaczenie i odniesienie do różnych sytuacji życiowych oraz budowali zdania z ich użyciem. Dodatkowo ćwiczyli wymowę trudnych słów pojawiających się w prezentowanych frazach. Najwięcej frajdy przyniosło jednak wyszukiwanie polskich odpowiedników przysłów i idiomów, co nie zawsze jest takie oczywiste i dosłowne. Do prezentacji przysłów wykorzystane zostały filmiki z kanału You Tube.

Ze względu na wciąż trudną i niebezpieczną sytuację epidemiczną Europejski Dzień Języków został przeprowadzony przez nauczycieli na lekcjach języków obcych. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy świętować ten dzień z większym rozmachem i będzie to okazja do poszerzania wiedzy o językach dla całej społeczności szkolnej RCEZ.

Europejski Dzień Języków w RCEZ Europejski Dzień Języków w RCEZ Europejski Dzień Języków w RCEZ Europejski Dzień Języków w RCEZ Europejski Dzień Języków w RCEZ Europejski Dzień Języków w RCEZ Europejski Dzień Języków w RCEZ Europejski Dzień Języków w RCEZ

A. Oleszczak- Bryła

Młodzież z Polski i Niemiec o podróżowaniu w okresie koronawirusa.
Młodzież z Polski i Niemiec o podróżowaniu w okresie koronawirusa
Młodzież z Polski i Niemiec o podróżowaniu w okresie koronawirusa
Młodzież z Polski i Niemiec o podróżowaniu w okresie koronawirusa

19 maja 2021 r. nasi uczniowie po raz ostatni w tym roku szkolnym spotkali się z koleżankami i kolegami z Realschule w Crailsheim, w Niemczech.

W miłej atmosferze, przy mniejszym stresie niż podczas wcześniejszych spotkań, opowiadali o swoich planach wakacyjnych. Okazało się, że wszyscy mają podobne plany i najbardziej odczuwają brak kontaktów i spotkań z rówieśnikami. Dlatego podczas wakacji chcieliby to nadrobić i spędzać czas z przyjaciółmi. Wspólna prezentacja pokazała, że argumenty młodzieży polskiej i niemieckiej są podobne. Młodzież uważa, że podróżowanie wspiera gospodarkę oraz że przestrzegając ograniczeń i stosując się do zasad higieny, można zminimalizować ryzyko zakażeń. Obawiają się jednak rozprzestrzeniania różnych mutacji wirusa. W wirtualnych pokojach uczniowie podsumowali zajęcia i wyrazili swój stosunek do wyjazdów w okresie pandemii. Zdecydowana większość opowiedziała się przeciwko wakacyjnym wyjazdom w czasie pandemii COVID-19.

Gdy czas przeznaczony na spotkanie dobiegł końca, młodzieży trudno było się rozstać. Miłym zaskoczeniem było przygotowane dla nas przez niemieckich uczniów pożegnanie w języku polskim. Koniec projektu nie oznacza jednak końca kontaktów. Uczniowie deklarują, że będą nadal komunikować się za pomocą mediów społecznościowych.

Młodzież z Polski i Niemiec o podróżowaniu w okresie koronawirusa Młodzież z Polski i Niemiec o podróżowaniu w okresie koronawirusa Młodzież z Polski i Niemiec o podróżowaniu w okresie koronawirusa Młodzież z Polski i Niemiec o podróżowaniu w okresie koronawirusa

Joanna Sidor

Twardy lockdown oczami młodzieży z Polski i Niemiec.
Twardy lockdown oczami młodzieży z Polski i Niemiec
Twardy lockdown oczami młodzieży z Polski i Niemiec

14 kwietnia 2021 r. odbyło się drugie spotkanie online zorganizowane w ramach wspólnego projektu RCEZ w Biłgoraju z Realschule am Karlsberg w Crailsheim, w Niemczech.

Tym razem młodzież z drugich klas z naszej szkoły wspólnie z młodzieżą z 9 klasy z Realschule zajmowała się tematyką twardego lockdownu. Był to temat bliski uczniom zarówno naszym, jak i niemieckim, gdyż aktualnie wszyscy podlegamy podobnym obostrzeniom. Każdy mógł się podzielić swoimi wrażeniami i doświadczeniami. Stworzona wspólnie prezentacja pokazała, że uczniowie z obydwu szkół mają podobne argumenty zarówno „za” jak i „przeciw” i że wszyscy najbardziej odczuwają brak kontaktów z rówieśnikami. W wirtualnych pokojach, w mieszanych grupach polsko – niemieckich, był czas zarówno na wyrażenie osobistego stosunku do twardego lockdownu, jak i na luźne rozmowy. Ta część spotkania pozwoliła uczniom na bliższe zapoznanie się ze sobą. Rozmowy w grupach pokazały, że temat ten budzi wiele kontrowersji i dokładnie połowa uczniów jest „za”, a druga połowa „przeciw” twardemu lockdownowi, ale mimo różnicy zdań spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

Przed nami jeszcze ostatnia część projektu w maju.

Twardy lockdown oczami młodzieży z Polski i Niemiec Twardy lockdown oczami młodzieży z Polski i Niemiec Twardy lockdown oczami młodzieży z Polski i Niemiec Twardy lockdown oczami młodzieży z Polski i Niemiec

Joanna Sidor

Zdalne nauczanie z różnych punktów widzenia. Spotkanie projektowe z młodzieżą z Crailsheim.
Zdalne nauczanie z różnych punktów widzenia. Spotkanie projektowe z młodzieżą z Crailsheim.

Na początku marca 2021r. grupa 14 uczniów z naszej szkoły z klas 2 TI5, 2 TE5, 2 ER5, 2 TM5 zakończyła realizację pierwszej z trzech części polsko - niemieckiego projektu edukacyjnego. Część ta dotyczyła tematu zamknięcia szkół w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.

Partnerami w realizacji projektu są uczniowie z Realschule am Karlsberg w Crailsheim w Niemczech. Projekt prowadzony jest w języku niemieckim. Jego celem jest rozwój umiejętności komunikacyjnych, przełamywanie barier językowych w zakresie języka niemieckiego, kształtowanie postawy otwartości.

Uczniowie ponad miesiąc intensywnie przygotowywali się do spotkania z rówieśnikami, poznając i utrwalając słownictwo w języku niemieckim związane z tematyką zamknięcia szkół, nauczania zdalnego oraz pandemii koronawirusa. Ćwiczyli również umiejętność wyrażania własnego zdania i argumentowania w języku obcym. W ramach przygotowań młodzież polska i niemiecka stworzyła wspólną prezentację multimedialną.

W dniu spotkania, uczestnicy projektu po krótkim zapoznaniu, podzielili się swoimi doświadczeniami na temat nauczania zdalnego i lekcji online. Następnie obydwie grupy przedstawiły argumenty za i przeciw zamknięciu szkół. Wyniki swojej pracy uczniowie podsumowali w wirtualnych 4-osobowych pokojach, w mieszanych polsko – niemieckich grupach, co było również okazją do indywidualnych rozmów i bliższego poznania się. W efekcie przeprowadzonych rozmów uczniowie stwierdzili, że w obecnej sytuacji zamknięcie szkół jest koniecznością. Zauważyli również, że mimo trudności zdalne nauczanie ma także zalety.

Mimo początkowego stresu nasi uczniowie bardzo dobrze sobie poradzili i wzbogaceni o nowe doświadczenia rozpoczynają przygotowania do kolejnej części. Opiekunem uczniów realizujących projekt jest p. Joanna Sidor.

Zdalne nauczanie z różnych punktów widzenia. Spotkanie projektowe z młodzieżą z Crailsheim. Zdalne nauczanie z różnych punktów widzenia. Spotkanie projektowe z młodzieżą z Crailsheim. Zdalne nauczanie z różnych punktów widzenia. Spotkanie projektowe z młodzieżą z Crailsheim. Zdalne nauczanie z różnych punktów widzenia. Spotkanie projektowe z młodzieżą z Crailsheim. Zdalne nauczanie z różnych punktów widzenia. Spotkanie projektowe z młodzieżą z Crailsheim. Zdalne nauczanie z różnych punktów widzenia. Spotkanie projektowe z młodzieżą z Crailsheim.

J.S.

Sukces z języka angielskiego
Sukces z języka angielskiego

Uczeń klasy II TP5 Alan Obszański zakwalifikował się do etapu okręgowego 45. Olimpiady Języka Angielskiego. Przygotowywał się do tego konkursu pod opieką p. Anny Olszowy. W eliminacjach szkolnych wzięło udział pięciu uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. Etap okręgowy odbędzie się 22 stycznia 2021 roku w jednej z biłgorajskich szkół.

Celem olimpiady jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, jednocześnie znacznie lepiej przygotowując się do samodzielnego studiowania. Celem olimpiady jest również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii angielskiej.

AG