Szkolne Koło PCK


Proszę czekać...

Aktualne działania szkolnego koła PCK:

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Młodzieżowych Drużyn Ratowniczych PCK

Młodzieżowa drużyna ratownicza z RCEZ zajęła II miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, które odbyły się 25.04.2019 r. na stadionie OSiR w Biłgoraju.

Skład drużyny:

1. Krzysztof Larwa- klasa IV TM
2. Jacek Zarosa - klasa IV TM
3. Patryk Obszański - klasa IV TE
4. Michał Blacha – klasa IV TM
5. Szymon Wasąg – klasa IV TM

Akcja "Twoja krew ratuje życie"

W dniu 31 stycznia 2019 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, w małej sali gimnastycznej po raz kolejny została zorganizowana akcja oddawania krwi pt. „Twoja Krew Ratuje Życie”. Do naszej szkoły zostali zaproszeni pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, którzy przeprowadzili akcje poboru krwi. 49 uczniów i troje nauczycieli oddało honorowo krew (w sumie 23400 ml).

Młodzież z naszej szkoły regularnie włącza się w akcje oddawania krwi. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji i tym samym powiększyli grono HDK serdecznie dziękujemy. Koordynatorką akcji była p. Monika Popko i p. Katarzyna Głowicka – opiekunki SK PCK w RCEZ.

MP

"Twoja krew ratuje życie"

Osoby pełnoletnie zapraszamy do honorowego oddania krwi 31.01.2019 roku w RCEZ.

Zapisy i informacje u Pani M. Popko i Pani K. Głowickiej.

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018” w RCEZ

Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję charytatywną POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ organizowaną przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji przy Radiu Lublin S.A. Zbieraliśmy głównie żywność o długotrwałym okresie przechowywania. Akcja w naszej szkole trwała 13 dni. W wyniku przeprowadzonej akcji zebraliśmy 181 kg żywności w tym 9 kg słodyczy i 172 kg żywności długoterminowej oraz 1,4 kg artykułów szkolnych i środków czystości. W ramach tej akcji pomoc uzyskało 11 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Sztab nr 40 akcji PDPZ w RCEZ składa serdeczne podziękowania następującym klasom oraz ich wychowawcom:

L.p. Klasa Wychowawca
1 I TM A. Szpakowska
2 I AS A. Oleszczak - Bryła
3 I d S. Ćwikła
4 IV Ek E. Marczak-Bil
5 IV TE R. Kochman
6 I Sb M. Popko
7 IVTi M. Jargieło
8 II Ek I. Szpakowska
9 II AI A.Kwiecińska
10 IVSa K. Głowicka
11 I TE E. Pankowiec
12 I Ti R. Bryll
13 II LO I. Bryll
14 IV Tm Ł. Fil
15 III Tm P. Pietruczyk
16 IV Sb M. Sokołowska-Kaczor
17 III Sb E. Zawiślak
18 III TA J. Bednarz
19 I Ek B.Pikora-Lewkowicz
20 --- U. Mazur
21 --- T. Ferens

Pięknie dziękujemy za przekazane dary serca.
Monika Popko, Katarzyna Głowicka

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Kinga Machnio – uczennica klasy I Ek zajęła II miejsce w etapie rejonowym XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Olimpiada odbyła się 18 grudnia 2018 roku w LO im. ONZ w Biłgoraju.

MP

Honorowe krwiodawstwo w naszej szkole

W środę, 5 grudnia 2018 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, w małej sali gimnastycznej po raz pierwszy została zorganizowana akcja oddawania krwi pt. „Twoja Krew Ratuje Życie”. Celem akcji było uświadomienie młodym ludziom, że istnieje możliwość uratowania życia drugiemu człowiekowi w bardzo prosty sposób – oddając krew. Do naszej szkoły zaproszeni zostali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, którzy przeprowadzili akcje poboru krwi. 65 uczniów oddało honorowo krew. Młodzież z naszej szkoły regularnie włącza się w akcje oddawania krwi. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji i tym samym powiększyli grono HDK serdecznie dziękujemy. Koordynatorkami akcji była p. Monika Popko i p. Katarzyna Głowicka – opiekunki SK PCK w RCEZ.

MP

Twoja krew ratuje życie

Dnia 29 listopada 2018 roku, pracownica Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Lublinie Małgorzata Mesek przeprowadziła w naszej szkole prelekcję na temat honorowego krwiodawstwa. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas trzecich i czwartych oraz słuchacze LO. Głównym celem prelekcji było uzmysłowienie słuchaczom jak ważnym elementem dla ratowania ludzkiego życia są zapasy krwi. Prelegentka przekazała uczestnikom spotkania niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego oddawania krwi. Zwróciła również uwagę na fakt, iż idea honorowego krwiodawstwa opiera się na ratowaniu życia ludzkiego - głównie osób poszkodowanych w wypadkach lub oczekujących na operacje chirurgiczne. Prowadząca szczegółowo omówiła kto może zostać krwiodawcą i jakie są przeciwwskazania. Wyjaśniła również jak często, gdzie i ile krwi można oddać jednorazowo.

MP

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018

Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w Ogólnopolską Akcję Charytatywną POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ organizowaną przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji przy Radiu Lublin S.A.

Zbieramy żywność o długotrwałym okresie przechowywania. Akcja w naszej szkole trwa do 10.12.2018 roku. Serdecznie dziękujemy za okazany dar serca.

MP

„Młoda Krew Ratuje Życie”

Z okazji obchodzonych co roku w listopadzie Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, pełnoletni uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, którzy regularnie włączają się w akcje oddawania krwi otrzymali statuetkę za udział w rejonowym etapie XV Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem: „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”. Uroczystość odbyła się 22 listopada 2018 r. w siedzibie KP PSP w Biłgoraju.

W naszej szkole każdego roku honorowo krew oddaje ok. 50 uczniów (tj. ok. 60 litrów krwi). Osoby pełnoletnie, które chciałyby przyłączyć się do tej akcji zapraszamy do honorowego oddania krwi 5 grudnia 2018 r. (środa) w RCEZ.

MP

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Młodzieżowa drużyna ratownicza PCK z RCEZ zajęła III miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, które odbyły się 25.04.2018r. w OSiR w Biłgoraju.

Skład drużyny:

1. Michał Blacha – klasa III Tm
2. Jacek Zarosa - klasa III Tm
3. Marcin Furmanek - klasa III TE
4. Patryk Obszański - klasa III TE
5. Maciej Paszko - klasa III TE

Dar szpiku darem życia

W piątek 16 marca 2018 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju po raz kolejny została zorganizowana akcja pt. „Dar Szpiku Darem Życia”. Celem akcji było uświadomienie młodym ludziom, że istnieje możliwość uratowania życia drugiemu człowiekowi w bardzo prosty sposób – oddając szpik.

Uczniowie, którzy osiągnęli pełnoletniość, mogli zgłosić się do rejestru niespokrewnionych dawców szpiku kostnego i oddać krew do badania. Do szkoły zostali zaproszeni pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, którzy przeprowadzili akcję poboru krwi w celu rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego.

- Podczas akcji rejestrującej potencjalnych dawców szpiku kostnego udało nam się zebrać 35 zgłoszeń. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji i tym samym powiększyli grono potencjalnych dawców serdecznie dziękujemy – mówi Monika Popko, opiekun SK PCK w RCEZ i koordynator akcji. – Dzięki organizowaniu takich akcji ratujemy ludzkie życie. Mamy nadzieję, że uda nam się zwiększyć świadomość społeczną ludzi na temat białaczki oraz dawstwa szpiku, co zachęci ich do rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku.

„Dar szpiku darem życia”

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji rekrutacji potencjalnych dawców szpiku, która odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku
w godzinach od 9:00 do12:00 w świetlicy RCEZ.

Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-50 lat.

Rekrutacja obejmuje wypełnienie ankiety, kwalifikację lekarską kandydata do Rejestru oraz pobranie próbki krwi (ok. 4ml) w celu wykonania badań antygenów zgodności tkankowej (HLA).

Nie trzeba być na czczo.
Wystarczy dowód osobisty i chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Należy również pamiętać o przeciwwskazaniach – przyszły dawca nie może być nosicielem wirusa HIV, WZW typu B i C, a także nie mógł w przeszłości chorować na żółtaczkę pokarmową, gruźlicę, choroby hematologiczne i onkologiczne.

Zapisy u Pani Moniki Popko do 12marca 2018 roku.

Podsumowanie ogólnopolskiej akcji charytatywnej:
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017”
w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej

W grudniu 2017 roku nasza szkoła tradycyjnie włączyła się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej nadzorowanej od 25 lat przez Polskie Radio Lublin.
W wyniku przeprowadzonej akcji w ciągu 15 dni zebraliśmy 120 kg żywności,
w tym 10 kg słodyczy oraz 110 kg żywności długoterminowej. Dzięki tym działaniom 15 uczniów naszej szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uzyskało pomoc.

Sztab nr 65 akcji PDPZ w RCEZ składa serdeczne podziękowania wolontariuszom: Karolowi Paczwie, Patrykowi Obszańskiemu, Marcinowi Furmankowi, Przemysławowi Papierz, Piotrowi Franczak, Kacprowi Adamskiemu, Sylwestrowi Szymanik, Igorowi Kyc, Damianowi Łosiewicz, Karolinie Badach, Aleksandrze Hołowińskiej, Wojciechowi Krawczyk, Jackowi Pinar, Krystianowi Sudoł, Mikołajowi Czerw, Michałowi Blacha, oraz następującym klasom wraz z wychowawcami:

L.p. Klasa Wychowawca
1 I Ti W. Siek - Borowska
2 IV Sa A.Oleszczak - Bryła
3 II d M. Wołoszyn
4 III Ek E. Marczak-Bil
5 III TE R. Kochman
6 IV Sb M. Popko
7 IVTi M. Jargieło
8 IVTA D. Lipiec
9 IV TH A. Iwanek
10 I Ek I. Szpakowska
11 IAI A. Kwiecińska
12 III Sa K. Głowicka
13 III TA A. Zdzioch
14 IV TE A. Ciosmak
15 IV Tm M. Paszko
16 III Tm Ł. Fil
17 II Tm P. Pietruczyk
18 III Sb M. Sokołowska-Kaczor
19 II Sb E. Zawiślak
20 I Sa M. Lipianin
21 II TE A. Myszak
22 II Sa B. Gliwa
23 ------ Urszula Mazur
24 ------ dyr. Jarosław Dubiel

Pięknie dziękujemy za przekazane dary serca.
Monika Popko, Katarzyna Głowicka

„Ogólnopolska Olimpiada
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK”

Joanna Okoń uczennica klasy I Ti zajęła III miejsce w etapie rejonowym XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Olimpiada odbyła się 15.12.2017 roku w LO im. ONZ w Biłgoraju.

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017”

14.12.2017 roku została przeprowadzona zbiórka darów przy supermarkecie Tesco.

Młodzież z RCEZ uczestniczyła w zbiórce darów na pomoc świąteczną dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na terenie miasta Biłgoraj.

„ Młoda Krew Ratuje Życie”

Uroczystość odbyła się 23 listopada 2017 r. w siedzibie KP PSP w Biłgoraju.

Z okazji obchodzonych co roku w listopadzie Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, pełnoletni uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, którzy regularnie włączają się w akcje oddawania krwi otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy.

„Wesprzyj Asię w walce z chorobą”
Podopieczna Fundacji „ Znajdź Pomoc”
Pani Joanna Pęcak

W dniach 8-9 listopada 2017 r. SK PCK wraz z SU przeprowadziło w szkole zbiórkę pieniędzy do puszek na rzecz Pani Joasi Pęcak, która jest po dwóch nieudanych przeszczepach nerki.

W wyniku przeprowadzonej akcji zebraliśmy 1050 złotych, które trafiły do podopiecznej Fundacji „Znajdź Pomoc”.

Joanna Golec IVTi, Agnieszka Okoń IVTi, Izabela Sadło IIIEk, Karolina Badach IITi, Wiktoria Dzido IIIEk, Klaudia Goch IIIEk

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej akcji.

„Wyprawka dla żaka”

Akcja w naszej szkole trwała do 15.09.2017 roku. W wyniku przeprowadzonej akcji zebraliśmy kwotę pieniężną w wysokości 1004,35 zł. oraz artykuły szkolne. Środki pieniężne zostały wykorzystane na zakup podręczników oraz artykułów szkolnych.

Do akcji włączyły się następujące klasy wraz z wychowawcami:

L.p. Klasa Wychowawca
1 III Ek E. Marczak-Bil
2 III TE R. Kochman
3 IV Sb M. Popko
4 IVTi M. Jargieło
5 IVTA D. Lipiec
6 IV TH A. Iwanek
7 I Ek I. Szpakowska
8 III Ti E. Furmanek
9 III Sa K. Głowicka
10 III TA A. Zdzioch
11 II Ti T. Kłosek
12 IV TE A. Ciosmak
13 IV Tm M. Paszko
14 II Ek A. Larwa
15 III Tm Ł. Fil
16 II Tm P. Pietruczyk
17 III Sb M. Sokołowska-Kaczor
18 II Sb E. Zawiślak
19 I Sa M. Lipianin
20 II TE A. Myszak
21 ------ Marzena Kwiatkowska
22 ------ Urszula Mazur

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej akcji.