Szkolne Koło PCK


Proszę czekać...

Aktualne działania szkolnego koła PCK:

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019

Po raz kolejny, nasza szkoła włączyła się w Ogólnopolską Akcję Charytatywną POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ, organizowaną przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji przy Radiu Lublin S.A.

Akcja prowadzona jest z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej.

Zbieramy żywność o długotrwałym okresie przechowywania.

Akcja w naszej szkole będzie trwała do 12 grudnia 2019 roku.

Gorąco zachęcamy do wsparcia akcji. Za pomoc i okazany dar serca serdecznie wszystkim dziękujemy.

Opiekunowie SK PCK
Monika Popko, Katarzyna Głowicka

Krew Ratuje Życie

W roku jubileuszu 100-lecia PCK w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Biłgoraju, dnia 21 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie HDK. Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za wieloletnią współpracę z PCK i działalność charytatywną na rzecz osób potrzebujących oraz statuetkę pamiątkową z okazji 100-lecia PCK.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny - bezinteresowne oddawanie krwi w ilości co najmniej 18 litrów przez mężczyzn, Lubelski Oddział Okręgowy PCK nadał odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ” stopnia I nauczycielowi RCEZ Panu Ernestowi Kulaninowi.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy panu Ernestowi za ten ogromny dar serca!

Monika Popko

Konkurs - „Twoja krew, życie innych”

Uczeń naszej szkoły, Paweł Pieczykolan z klasy III TI otrzymał wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Twoja krew, życie innych”.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych, a jego celem było propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa, promocja zdrowego stylu życia oraz rozwijanie wrażliwości uczniów na potrzeby drugiego człowieka.

Uczniowie w dowolnej formie mieli zareklamować ideę krwiodawstwa (np. film –max. 30 s, reklama radiowa –max. 30 s, forma graficzna lub inna).

Serdecznie gratulujemy Pawłowi za jego osiągnięcie życzymy dalszych sukcesów.

Monika Popko

„Twoja Krew Ratuje Życie”

W dniu 13.11.2019 roku, po raz kolejny w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju została zorganizowana akcja oddawania krwi. Do naszej szkoły zaproszeni zostali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, którzy przeprowadzili akcję poboru krwi. Zgłosiło się 68 osób, z których lekarz zakwalifikował 49.

Oddano łącznie 22 litry krwi. 44 uczniów i 5 nauczycieli RCEZ podarowało honorowo swoją krew. Młodzież z naszej szkoły regularnie włącza się w tę wspaniałą akcję.

Wszystkim, którzy ofiarowali najcenniejszy dar jakim jest krew i tym samym powiększyli grono HDK serdecznie dziękujemy.

Koordynatorką akcji była Pani Monika Popko i Pani Katarzyna Głowicka – opiekunowie SK PCK w RCEZ.

Monika Popko

Twoja Krew Ratuje Życie

PRZYJDŹ !!!
ODDAJ KREW !!!

Akcja oddawania krwi będzie miała miejsce dnia
13 listopada (środa) 2019 roku
w małej sali gimnastycznej od godz. 9:00 do 13:00.

Zapraszamy osoby pełnoletnie (pracowników i młodzież RCEZ) z dowodem osobistym.

Opiekunowie SK PCK
Monika Popko
Katarzyna Głowicka

Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019