REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2020".

article and aside

Egzamin maturalny

EGZAMIN MATURALNY 2021 - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Terminy dla zdających, którzy w roku szkolnym 2020-2021 przystąpią do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny.

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2020-2021.

Informacja o sposobie organizacji iprzeprowadzania egzaminu maturalnego w„Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20sierpnia 2020 r. wsprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków iform przeprowadzania egzaminu maturalnegow roku szkolnym 2020/2021.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku.

EGZAMIN MATURALNY 2020

HARMONOGRAM

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym - wrzesień 2020.

Szczegółowy harmonogram matur pisemnych w RCEZ - czerwiec 2020.

KOMUNIKAT DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W 2020 R. O MATERIAŁACH I PRZYBORACH POMOCNICZYCH

Na egzaminie maturalnym każdy zdający może korzystać tylko i wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych wskazanych dla danego przedmiotu w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczonym poniżej.

Uwaga zdający: kalkulatory proste wszystkim zdającym zapewni szkoła.

Pozostałe przybory i materiały pomocnicze:

  • jeżeli w kolumnie „zapewnia” jest zapis „zdający lub szkoła” – każdy zdający przynosi własne
  • jeżeli w kolumnie „zapewnia” jest zapis „szkoła” – tzn. że każdemu zdającemu zapewni szkoła

Komunikat o przyborach.

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY

Wytyczne istotne dla zdających Egzamin Maturalny 2020.
Egzamin maturlny - wytyczne CKE MEN i GIS.

KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W 2020 R.

Proszę wszystkich Absolwentów o zapoznanie się z informacjami CKE na temat:

  • informacji, jakie będą zamieszczone na świadectwie dojrzałości w związku z rezygnacją z przeprowadzania w 2020 r. części ustnej egzaminu maturalnego (por. pkt 16.1.1a) - strona 97 załączonego dokumentu
  • zasad przystępowania do egzaminu maturalnego w latach kolejnych przez osoby, które w 2020 r. nie uzyskają świadectwa dojrzałości (por. pkt 16.5.) - strona 100 załączonego dokumentu
  • zasad dotyczących opłat za egzamin maturalny wnoszonych w latach następnych (por. pkt 20.12.) - strona 116 załączonego dokumentu

Informacje te są zawarte w dokumencie pt. „INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020” który znajduje się poniżej.

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020.

EGZAMIN MATURALNY 2020 – NOWE TERMINY

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku - Aktualizacja 20.05.2020 r.
Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku.
Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące egzaminów.

PRZYDATNE LINKI

INFORMATORY

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

Pamiętamy.

Pamiętamy.

Aktualizacja: 20 września 2020 r. 20:33

Pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego.

Pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego.

Aktualizacja: 20 września 2020 r. 20:33

Mistrzostwa RCEZ w biegach przełajowych.

Mistrzostwa RCEZ w biegach przełajowych.

Aktualizacja: 20 września 2020 r. 13:04

Egzamin maturalny 2021 - informacje dla Rodziców i Uczniów

Egzamin maturalny 2021 - informacje dla Rodziców i Uczniów

Aktualizacja: 15 września 2020 r. 09:08

Kiermasz podręczników – OFERTY SPRZEDAŻY.

Kiermasz podręczników – OFERTY SPRZEDAŻY.

Aktualizacja: 20 września 2020 r. 20:33

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

Aktualizacja: 15 września 2020 r. 09:08

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

RCEZ zaprasza Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop