REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2020".

article and aside

Egzamin maturalny

EGZAMIN MATURALNY 2021 - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Terminy dla zdających, którzy w roku szkolnym 2020-2021 przystąpią do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny.

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2020-2021.

Informacja o sposobie organizacji iprzeprowadzania egzaminu maturalnego w„Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20sierpnia 2020 r. wsprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków iform przeprowadzania egzaminu maturalnegow roku szkolnym 2020/2021.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku.

PRZYDATNE LINKI

INFORMATORY

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

Rekrutacja na płatne staże rozpoczęta.

Rekrutacja na płatne staże rozpoczęta.

Aktualizacja: 22 listopada 2020 r. 21:04

Szkoła do hymnu.

Szkoła do hymnu.

Aktualizacja: 22 listopada 2020 r. 21:34

Staże zagraniczne we Włoszech.

Staże zagraniczne we Włoszech.

Aktualizacja: 22 listopada 2020 r. 21:34

Komunikat.

Komunikat.

Aktualizacja: 05 listopada 2020 r. 12:27

Pamiętamy!

Pamiętamy!

Aktualizacja: 07 listopada 2020 r. 14:51

Konkurs matematyczny.

Konkurs matematyczny.

Aktualizacja: 22 listopada 2020 r. 21:33

Komunikat.

Komunikat.

Aktualizacja: 23 października 2020 r. 14:32

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

RCEZ zaprasza Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop