REKRUTACJA
2021/2022

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

Wymagane dokumenty

  • Podanie oraz lista preferencji (wydrukowane z systemu centralnej rekrutacji) potwierdzone podpisem kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna,
  • Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty - nie dotyczy kandydatów z szkół podstawowych biorących udział w elektronicznym naborze,
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • Trzy fotografie (podpisane na odwrocie),
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, a dla kierunków samochodowych dodatkowo orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
  • Dokumenty potwierdzające uprawnienia, o których mowa w pkt. 6 regulaminu rekrutacji klas pierwszych.

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 09 marca 2021 r. 18:03

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w technikum

Więcej...

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w branżowej szkole

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...