REKRUTACJA
2020/2021

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

Wymagane dokumenty

  • Podanie oraz lista preferencji (wydrukowane z systemu centralnej rekrutacji) potwierdzone podpisem kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna,
  • Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty - nie dotyczy kandydatów z szkół podstawowych biorących udział w elektronicznym naborze,
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • Trzy fotografie (podpisane na odwrocie),
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  • Dokumenty potwierdzające uprawnienia, o których mowa w pkt. 5 regulaminu rekrutacji klas pierwszych.

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 maja 2020 r. 20:49

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w technikum

Więcej...

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w branżowej szkole

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...