REKRUTACJA
2021/2022

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

Technikum Mechaniczno-Elektryczne

hasło

Proponujemy Ci podjęcie nauki w 5-letnim technikum w zawodach:

Zaletą technikum jest to, że łączy w sobie kształcenie ogólne i zawodowe. Wyposaża w wiedzę i umiejętności zawodowe, przygotowując do zdania - w trakcie nauki w szkole - egzaminów z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje tytuł technika i może podjąć pracę. Technikum, podobnie jak liceum ogólnokształcące, zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej niezbędnej do zdania matury, co umożliwi dalszą naukę na studiach. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

Szczegóły oferty edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022

Zawód Przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmioty
punktowane
przy rekrutacji
Technik elektronik Matematyka i fizyka Język angielski, język niemiecki lub język rosyjski Język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub informatyka
Technik mechatronik Matematyka i fizyka Język angielski, język niemiecki lub język rosyjski Język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub informatyka
Technik ekonomista Matematyka, geografia Język angielski, język niemiecki lub język rosyjski Język polski, matematyka, język obcy, geografia lub informatyka
Technik rachunkowości Matematyka, geografia Język angielski, język niemiecki lub język rosyjski Język polski, matematyka, język obcy, geografia lub informatyka
Technik elektryk Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki lub język rosyjski Język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub informatyka
Technik informatyk Matematyka, informatyka Język angielski, język niemiecki lub język rosyjski Język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub informatyka
Technik programista Matematyka, język angielski Język angielski, język niemiecki lub język rosyjski Język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub informatyka
Technik pojazdów samochodowych Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki lub język rosyjski Język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub informatyka

Do podjęcia nauki w tych zawodach zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem technicznym lub ekonomicznym, którzy chcą zdobyć atrakcyjny zawód a w przyszłości kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

POSIADAMY BARDZO DOBRZE WYPOSAŻONY INTERNAT ZE STOŁÓWKĄ, POŁOŻONY W POBLIŻU SZKOŁY.

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: piątek, 05 marca 2021 r. 09:11

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w technikum

Więcej...

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w branżowej szkole

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...