REKRUTACJA
2020/2021

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

Kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

KALENDARIUM PROCEDUR REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNYCH DLA ABSOLWENTÓW BS I st.

Branżowa szkoła II stopnia lub liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Kursy kwalifikacyjne

 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
 1. Składanie dokumentów przez kandydatów:

  25 maja – 07 lipca 2020 r. *

 2. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonych zawodach w przypadku wyboru kursu kwalifikacyjnego:

  do 25 lipca 2020 r. *

 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji - wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów:

  24 lipca 2020 r. do godz. 12:00 *

 4. Publikacja list przyjętych:

  03 sierpnia 2020 r. do godz.12:00 *

 5. Przeprowadzenie ewentualnej rekrutacji uzupełniającej:

  24 lipca - 31 sierpnia 2020 r. *

* W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzone w nowych terminach według zasad określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: środa, 13 maja 2020 r. 09:35

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w technikum

Więcej...

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w branżowej szkole

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...