REKRUTACJA
2021/2022

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

Branżowa szkoła I stopnia

hasło

Proponujemy Ci podjęcie nauki w 3-letniej szkole branżowej I stopnia w zawodach:

Szkoła zapewni Ci przygotowanie do wykonywania wybranego zawodu a jej program nauczania zawiera przedmioty ogólne i zawodowe. Przeważa kształcenie zawodowe, które w dużej części ma formę zajęć praktycznych i odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach naszego Centrum Kształcenia Zawodowego. W klasie trzeciej będziesz zdawał egzamin potwierdzający jedną kwalifikację zawodową a po ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom zawodowy, który umożliwi Ci podjęcie pracy.

Dalszą naukę możesz kontynuować w dwuletniej szkole branżowej II stopnia i zdać maturę oraz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy i po zdaniu egzaminu uzyskać tytuł technika.

POSIADAMY BARDZO DOBRZE WYPOSAŻONY INTERNAT ZE STOŁÓWKĄ, POŁOŻONY W POBLIŻU SZKOŁY.

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: piątek, 05 marca 2021 r. 09:12

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w technikum

Więcej...

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w branżowej szkole

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...