REKRUTACJA
2021/2022

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

Technik ekonomista

Po ukończeniu nauki w zawodzie technik ekonomista będziesz przygotowany do:

  1. sporządzania dokumentacji biurowej, magazynowej i sprzedażowej
  2. prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
  3. prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
  4. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
  5. rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,
  6. wykonywania prac biurowych,
  7. prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

Podczas nauki w szkole jesteś przygotowywany do zdania egzaminów zawodowych z zakresu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:

  • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie i rozliczanie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych, m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz bankach i jednostkach sektora budżetowego.

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 maja 2020 r. 20:48

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w technikum

Więcej...

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w branżowej szkole

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...