Zbiory

Czytelnia oferuje:

REGULAMIN CZYTELNI

  • Z księgozbioru podręcznego w czytelni można korzystać tylko na terenie szkoły za okazaniem karty bibliotecznej lub legitymacji szkolnej.
  • Korzystający ze zbiorów czytelni zobowiązani są do dokonywania wpisu w zeszycie czytelni
  • Uczniowie przebywający w czytelni zobowiązani są do noszenia miękkiego obuwia.
  • W czytelni obowiązuje cisza.
  • Użytkownicy komputerów zobowiązani są do przestrzegania zasad korzystania
    z Centrum Multimedialnego
  • Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania z czytelni.