Księgozbiór biblioteki

W wypożyczalni oferujemy:

 • Lektury
 • Podręczniki
 • Literaturę piękną
 • Literaturę popularnonaukową

Katalogi

Katalog jest głównym źródłem informacji o zbiorach biblioteki. Pozwala zorientować się, czy w zbiorach biblioteki znajduje się poszukiwana książka, jakie tytuły są przypisane do określonego autora lub jakie książki na interesujący czytelnika temat znajdują się
w bibliotece.


Katalogi:

 • tradycyjny (kartkowy)
  • alfabetyczny - opisy ułożone według nazwisk autorów lub tytułów
   (w przypadku pracy zbiorowej)
  • rzeczowy - opisy ułożone według działów wiedzy (UKD)
 • komputerowy (MOL Optivum) - również dla czytelników
  • alfabetyczny
  • tytułowy
  • serii
  • przedmiotowy
  • UKD

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 • Ze zbiorów biblioteki mogą bezpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły za okazaniem karty bibliotecznej.
 • Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia.
 • Książki z literatury pięknej (w tym lektury) można wypożyczyć na okres 1 miesiąca, książki popularnonaukowe na cały rok szkolny.
 • Wypożyczone książki należy szanować.
 • Książkę zagubioną lub zniszczoną przez czytelnika należy odkupić lub ofiarować inną uznaną przez nauczyciela bibliotekarza za wartościową.
 • Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego.
 • Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.
 • Dla szczególnie wyróżniających się uczniów przewidziane są nagrody.