Analiza czytelnictwa

Biblioteka ma zarejestrowanych 1042 czytelników, w tym 949 uczniów
i 93 nauczycieli i pracowników.


W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 biblioteka wypożyczyła ogółem
2454 książki, co daje średnią 2,36 książki na jednego statystycznego czytelnika.

  • Uczniowie wypożyczyli 1475 książek - średnia 1,55 książki na jednego ucznia.
  • Nauczyciele wypożyczyli 979 książek - średnia 10,53 książek na jednego nauczyciela.