Analiza czytelnictwa

W roku szkolnym 2021/2022 biblioteka miała zarejestrowanych 1254 czytelników, w tym 1164 uczniów i 90 nauczycieli i pracowników szkoły.

Wyporzyczono ogółem 2085 książki, co daje średnią 2,48 książki na jednego statystycznego czytelnika.

  • Uczniowie wypożyczyli 1753 książek - średnia 1,51 książki na jednego ucznia.
  • Nauczyciele wypożyczyli 1363 książek - średnia 15,14 książek na jednego nauczyciela.