Analiza czytelnictwa

Biblioteka ma zarejestrowanych 1252 czytelników, w tym 1164 uczniów
i 88 nauczycieli i pracowników.


W I semestrze roku szkolnego 2021/2022 biblioteka wypożyczyła ogółem 2085 książkek, co daje średnią 1,69 książki na jednego statystycznego czytelnika.

  • Uczniowie wypożyczyli 1222 książek - średnia 1,05 książki na jednego ucznia.
  • Nauczyciele wypożyczyli 863 książek - średnia 10,16 książek na jednego nauczyciela.