Myśli o książce

Książki - okręty myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.

F. Bacon

Książka jest przyjacielem samotnika, a biblioteka schronieniem bezdomnego.

S. Witwicki

Jeżeli nie możecie zrobić z książek przyjaciół, zróbcie z nich bliskich znajomych.

W. Churchill

Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.

Cyceron

Gdy rozpoczyna się od palenia książek to kończy się na paleniu ludzi.

H. Heine

Książka to duchowy testament, który jedno pokolenie przekazuje drugiemu.

L. Marszałek

Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór.

A. Hercen

Wszystkie książki można podzielić na dwie grupy: książki na chwilę i na każdą chwilę.

J. Ruskin

Bezbłędne książki obowiązani są tworzyć tylko księgowi.

J. Wejroch

Najmniejsza książeczka nasuwająca piękne myśli i szlachetne uczucia więcej jest warta od wszystkich zakurzonych ksiąg mądrości i traktatów naukowych.

A. France

Książki, których przede wszystkim należałoby zakazać na świecie, to katalogi zakazanych książek.

G. C. Lichtenberg

Książka jest pasem ratunkowym samotności.

R. G. de la Serna

Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.

J.V. des Barreaux

Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.

M. Dąbrowska

Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje.

T. Bernard

Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.

M.Gogol

Prawdziwi miłośnicy książek czytają je przez całe życie, ale czytają coraz inaczej.

L.Marszałek

Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór.

T.Carlye

Nie ma książki tak złej, żeby nie przyniosła jakiego pożytku.

Pliniusz Młodszy

Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania. Są książki, które pochłaniają czytającego.

M.Pruszkowska

Cóż może być bardziej cennego od codziennych spotkań z mądrymi książkami.

L.Tołstoj

Wszystkie książki mówią.

J.Parandowski

Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca, a dom, w którym jej nie ma - to czarny kryminał.

K.Makuszyński

Książka jest klapą do wentylacji umysłu.

S.Wróblewski

Książka - nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania.

I.Krasicki

Każdy z nas zna książkę jako pocieszycielkę w smutku, towarzyszkę w samotności, lekarkę w chorobie - to jej triumf.

E.Orzeszkowa

Książki są jak ludzie, których wartość niepodobna rozeznać po stroju.

J.Parandowski

Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać.

A.Żółkowski

Są książki piękne jak kwiaty - i są książki pełne dojrzałości jak owoce.

M.Jastrun

Z książek wyrzuconych na wysypiska las nie wyrośnie.

E.Grabosz

Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się.

A.Puszkin

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.

Monteskiusz

Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, by przyjacielem książki zostać.

H.Łochocka

Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nikt zapału do książek nie ostudzi.

J.Kasprowicz

Kto czyta książki, żyje podwójnie.

Umberto Eco

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość.

M.Gorman

Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek.

A.F.Modrzewski

Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci kim jesteś.

J.Iwaszkiewicz