Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

Od listopada 2003 roku oferujemy naszym uczniom i nauczycielom możliwość korzystania z komputerów ze stałym dostępem do Internetu. Obecnie dysponujemy ośmioma takimi stanowiskami komputerowymi

REGULAMIN CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 • Z komputerów w czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły.
 • Osoba korzystająca z komputera zobowiązana jest wpisać temat pracy oraz imię
  i nazwisko.
 • Komputery służą do korzystania z Internetu i programów znajdujących się
  w bibliotece.
 • Zabrania się instalowania swoich programów oraz dokonywania zmian w programach istniejących.
 • Zabrania się korzystania z gier komputerowych, wysyłania sms`ów, uczestniczenia
  w czatach oraz oglądania stron uznanych za szkodliwe.
 • Zabrania się korzystania z komputera w celach zarobkowych lub z naruszeniem praw autorskich.
 • Przy komputerze może pracować tylko 1 osoba.
 • Maksymalny czas pracy przy komputerze wynosi 30 minut.
 • Po zakończeniu pracy użytkownik komputera usuwa utworzone przez siebie dokumenty.
 • Z jednodniowym wyprzedzeniem można zarezerwować miejsce przy komputerze
  w wybranym czasie.
 • Za uszkodzenia sprzętu i oprogramowania finansowo odpowiada użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność finansową ponoszą jego prawni opiekunowie.
 • Niedostosowanie się do regulaminu powoduje zakaz korzystania z komputerów.