Aktyw biblioteczny

Aktyw biblioteczny to grupa uczniów, którzy lubią i chcą spędzać swój wolny czas
w bibliotece. Wspólnie przygotowujemy: programy artystyczne, gazetki, wystawy. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. Porządkujemy bibliotekę

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!