Biblioteka Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej to:

  • wypożyczalnia
  • czytelnia
  • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

Biblioteka:

  • oferuje 19446 książek z różnych dziedzin wiedzy
  • prenumeruje 4 tytuły czasopism
  • gromadzi i udostępnia dokumenty wewnątrzszkolne
  • obsługuje 1316 czytelników, w tym 91 to nauczyciele i pracownicy szkoły

Nauczyciele bibliotekarze:

  • Urszula Mazur
  • Małgorzata Ohirko
  • Patrycja Krasny