Szkolne Koło PCK


Proszę czekać...

Aktualne działania szkolnego koła PCK:

Dyplom dla SK PCK

UŚMIECH DLA KACPRA

SK PCK i SK Wolontariatu wraz z uczniami RCEZ włączyło się w kolejną edycję akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty”.

W wyniku przeprowadzonej akcji, która w naszej szkole trwała od 6 września do 19 listopada 2021 roku, pozyskaliśmy 880 zł ze sprzedaży cegiełek edukacyjnych. Cała kwota została wpłacona na konto Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych POMOŻ I TY z przeznaczeniem dla 10-letniego Kacpra na zakup komputera i oprogramowania do nauki pisania, czytania i mówienia.

Dziękujemy za wsparcie akcji
SK PCK
SK Wolontariatu

16 PAŹDZIERNIKA– Światowy Dzień Żywności i walki z Głodem

Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmacnianie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

W dniach 4 - 14 października 2021 r. Oddział Rejonowy PCK w Biłgoraju wraz ze Szkolnymi Kołami PCK zorganizował zbiórkę artykułów spożywczych o długim terminie przydatności do spożycia.

SK PCK w RCEZ włączyło się w/w akcję. Dzięki wsparciu społeczności szkolnej przekazaliśmy do OR PCK w Biłgoraju ponad 300 kg żywności.

Wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję serdecznie dziękujemy.

Opiekunowie SK PCK
Monika Popko
Katarzyna Głowicka

„Twoja Krew Ratuje Życie”

12 października 2021 roku w naszej szkole została zorganizowana akcja oddawania krwi, którą przeprowadzili pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu.

Tym razem chęć oddania krwi zadeklarowało 80 uczniów. W rezultacie 68 uczniów oraz 2 nauczycieli oddało łącznie 31,5 litra krwi.

Grono honorowych dawców poszerzyło się o tych, którzy dzisiaj pierwszy raz oddali swą krew. Wszystkim, którzy ofiarowali ten najcenniejszy dar serdecznie dziękujemy.

Koordynatorką akcji była p.Monika Popko i p.Katarzyna Głowicka – opiekunowie SK PCK w RCEZ.

Monika Popko

Twoja Krew Ratuje Życie

PRZYJDŹ !!!
ODDAJ KREW !!!

Akcja oddawania krwi będzie miała miejsce
w dniu

12 października (wtorek) 2021 roku
w holu szkoły (III piętro)
od godz. 9:00 do 13:00

Zapisy u opiekunów SK PCK

Zapraszamy osoby pełnoletnie (pracowników i młodzież RCEZ) z dowodem osobistym.

Opiekunowie SK PCK
Monika Popko
Katarzyna Głowicka

Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2018/2019