Szkolne Koło PCK


Proszę czekać...

Aktualne działania szkolnego koła PCK:Twoja Krew Ratuje Życie


PRZYJDŹ !!!
ODDAJ KREW !!!


Akcja oddawania krwi
będzie miała miejsce dnia


3 października (wtorek) 2023 roku

w małej sali gimnastycznej (II piętro)
od godz. 9:00 do 12:00.


Zapisy u opiekunów SK PCK


Zapraszamy osoby pełnoletnie
pracowników i młodzież RCEZ) z dowodem osobistym .


Opiekunowie SK PCK
Monika Popko
Katarzyna Głowicka


Olimpiada Zdrowia PCK

Olimpiada Zdrowia PCK

21 kwietnia 2023 roku w OR PCK w Biłgoraju odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką.

Uczennica klasy 4TP5

Sylwia Paszko zajęła III miejsce

w kategorii szkół średnich

Uczestnicy Olimpiady rozwiązywali test wiedzy obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania żywności i surowców.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

M.Popko
K. Głowicka
M. Sokołwska -Kaczor

Olimpiada PCK

Olimpiada PCK

30 marca 2023 roku w czytelni RCEZ odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką.

Uczestnicy Olimpiady rozwiązywali test wiedzy obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania żywności i surowców.

Wyniki Olimpiady:

I miejsce – Sylwia Paszko – 4TP5

II miejsce - Kępiński Rafał – 4Ti5

III miejsce – Dziewulski Marcel – 4TM5

Do etapu rejonowego Olimpiady została zakwalifikowana Sylwia Paszko z klasy 4TP5.

Wszystkim gratulujemy, a Sylwii życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy:
Mariola Sokołowska-Kaczor
Monika Popko
Katarzyna Głowicka

„Twoja Krew Ratuje Życie”

W dniu 13.03.2023 roku po raz trzeci w tym roku szkolnym w naszej szkole została zorganizowana akcja oddawania krwi.

Tym razem chęć oddania krwi zadeklarowało 83 uczniów. W rezultacie 81 dawców oddało łącznie ponad 36 litrów krwi. Młodzież z naszej szkoły regularnie włącza się w akcje oddawania krwi.

Akcje oddawania krwi przyczyniają się do popularyzowania idei honorowego krwiodawstwa oraz zwiększenia zapasów krwi w „Bankach Krwi”. Dzięki takim akcjom poszerza się grono honorowych dawców krwi o młodzież, która dzisiaj pierwszy raz oddała krew.

Wszystkim, którzy ofiarowali najcenniejszy dar jakim jest krew i tym samym powiększyli grono HDK serdecznie dziękujemy.

Koordynatorką akcji była Pani Monika Popko i Pani Katarzyna Głowicka – opiekunowie SK PCK w RCEZ

Twoja Krew Ratuje Życie

PRZYJDŹ !!!
ODDAJ KREW !!!

Akcja oddawania krwi
będzie miała miejsce dnia

13 marca (poniedziałek) 2023 roku

w małej sali gimnastycznej (II piętro)
od godz. 9:00 do 12:00.

Zapisy u opiekunów SK PCK.

Zapraszamy osoby pełnoletnie (pracowników i młodzież
RCEZ) z dowodem osobistym.

Opiekunowie SK PCK
Monika Popko
Katarzyna Głowicka

Twoja Krew Ratuje Życie

Już po raz drugi w tym roku szkolnym została w naszej szkole zorganizowana akcja oddawania krwi.
Odbyła się w dniu 21.12. 2022 roku.
Do szkoły zaproszeni zostali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu, którzy przeprowadzili akcję.

Po raz kolejny nasi uczniowie nie zawiedli, ofiarowali swój najcenniejszy dar jakim jest krew.

Tym razem chęć oddania krwi zadeklarowało 77 osób. W rezultacie 57 dawców oddało łącznie 25,65 litra krwi.

Dzięki takim akcjom poszerza się grono honorowych dawców krwi o młodzież, która dzisiaj po raz pierwszy oddała krew.

Wszystkim, którzy ofiarowali ten najcenniejszy dar, serdecznie dziękujemy.

Koordynatorką akcji była Pani Monika Popko i Pani Katarzyna Głowicka – opiekunowie SK PCK w RCEZ.

Twoja Krew Ratuje Życie

PRZYJDŹ !!!
ODDAJ KREW !!!

Akcja oddawania krwi
będzie miała miejsce dnia

21 grudnia (środa) 2022 roku

w małej sali gimnastycznej (II piętro)
od godz. 9:00 do 12:00.

Zapisy u opiekunów SK PCK.

Zapraszamy osoby pełnoletnie (pracowników i młodzież
RCEZ) z dowodem osobistym.

Opiekunowie SK PCK
Monika Popko
Katarzyna Głowicka

Z okazji
DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

szkoła-RCEZ otrzymała podziękowanie za wspieranie inicjatyw promujących Honorowe Krwiodawstwo

Uroczystość związana z obchodami dni Honorowych Dawców Krwi odbyła się 24 listopada 2022 roku w świetlicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy
oraz
Rejonowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK
w Biłgoraju
składają serdeczne podziękowania
naszym wspaniałym uczniom i nauczycielom – HDK
za bezinteresowne niesienie pomocy
ludziom chorym, cierpiącym
i poszkodowanym w wyniku choroby
i tragicznych zdarzeń
oraz
opiekunom SK PCK
za działania
promujące Honorowe Krwiodawstwo.

Drodzy uczniowie jesteśmy z Was dumni!!!

Dziękujemy
Opiekunowie SK PCK

Pomóż dzieciom przetrwać zimę

Akcja w naszej szkole będzie trwała do 14 grudnia 2022 roku.

Zbieramy artykuły żywnościowe o długotrwałym okresie przechowywania.

Akcja prowadzona jest z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych,
niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej.

Dary należy przekazać na zaplecze nr 35 lub do sali S04.

Za pomoc i zrozumienie serdecznie dziękujemy.

Opiekunowie SK PCK
Monika Popko
Katarzyna Głowicka

16 PAŹDZIERNIKA
– ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI I WALKI Z GŁODEM

Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości opinii
publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmacnianie poczucia
solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

Oddział Rejonowy PCK w Biłgoraju wraz ze Szkolnymi Kołami PCK zorganizował zbiórkę
artykułów spożywczych o długim terminie przydatności do spożycia.

TSK PCK w RCEZ włączyło się w/w akcję. Dzięki wsparciu społeczności szkolnej
przekazaliśmy do OR PCK w Biłgoraju 115 kg żywności.

Wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję serdecznie dziękujemy.

Opiekunowie SK PCK
Monika Popko
Katarzyna Głowicka

„Twoja Krew Ratuje Życie”

11 października 2022 roku w naszej szkole została zorganizowana akcja oddawania krwi dla Pani Anny Tymickiej - mamy naszego ucznia, która walczy z ostrą białaczką.

Krew dla Pani Ani oddali uczniowie, nauczyciele oraz znajomi. Po raz kolejny nasi uczniowie nie zawiedli, ofiarowali swój najcenniejszy dar.

Tym razem chęć oddania krwi zadeklarowało 89 osób. W rezultacie 72 dawców krwi oddało łącznie 32,4 litra krwi.

Grono honorowych dawców poszerzyło się o 41 uczniów, którzy dzisiaj pierwszy raz oddali swą krew. Wszystkim, którzy ofiarowali ten najcenniejszy dar serdecznie dziękujemy.

Koordynatorką akcji była p.Monika Popko i p.Katarzyna Głowicka – opiekunowie SK PCK w RCEZ.Twoja Krew Ratuje Życie

PRZYJDŹ !!!
ODDAJ KREW !!!

ze wskazaniem dla Pani Anny Tymickiej - MAMY naszego
ucznia

Pani Ania obecnie przebywa w szpitalu na oddziale
hematologii
Akcja oddawania krwi odbędzie się w dniu

11 października (wtorek) 2022 roku

w małej sali gimnastycznej od godz. 9:00 do 13:00.

zapisy u Pani Moniki Popko


Zapraszamy osoby pełnoletnie (pracowników i młodzież RCEZ)
z dowodem osobistym .


Dyrekcja i opiekunowie SK PCK