Podręczniki dla Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia po szkole podstawowej:

Kl 1 Matematyka To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia.
Klasa pierwsza K. Wej, W. Babiański Nowa Era

Kl. 2 Matematyka To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia.
Klasa druga Karolina Wej, Wojciech Babiański Nowa Era

Kl. 3 Matematyka To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia.
Klasa trzecia Karolina Wej, Wojciech Babiański Nowa Era

Podręczniki dla Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia po gimnazjum

Kl. 3 Matematyka Matematyka. Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych. Część 2
Wojciech Babiański, Karolina Wej Nowa Era

Podręczniki dla technikum pięcioletniego:

Kl. 1 Matematyka MATeMAtyka 1. Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, Karolina Wej Nowa Era Spółka

Kl. 2 Matematyka MATeMatyka. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony W. Babiański, L. Chańko, J.Czarnowska, G. Janocha Nowa Era

Kl. 3 Matematyka MATeMAtyka 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska Nowa Era

Podręczniki dla technikum czteroletniego:

Kl. 3 Matematyka MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha Nowa Era

Kl. 4 Matematyka rozszerzona MATeMAtyka 3. Zakres rozszerzony W. Babiański, L. Chańko, J.Czarnowska, J. Wesołowska Nowa Era

Podręczniki dla Branżowej Szkoły Drugiego Stopnia:

Matematyka MATeMAtyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha Nowa Era

Matematyka MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska Nowa Era