1. Do końca września wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły.
2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego w ostatecznej deklaracji.
3. Do 7 lutego deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci technikum/liceum. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do końca września.(załącznik 1a_N).
4. Do końca grudnia deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci technikum/liceum, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a_N i załącznik 2).
5. Do końca grudnia deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:
a) absolwenci, którzy ukończyli technikum/liceum, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b_N)
b) osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą (załącznik 1b_N)
c) absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b_N)
d) absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.; załącznik 1c_N).
6. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.