Rok szkolny 2021/2022 Rok szkolny 2019/2020
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Montaż instalacji elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

PRACOWNIA STEROWNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH

Pracownie sieci komputerowych i sterowników przemysłowych zostały wyposażona w 16 komputerów z dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny, notebook i sieciową kolorową drukarkę laserową. W pracowni mogą odbywać się zajęcia z całą klasą lub dwiema niezależnymi grupami dzięki zamontowaniu przesuwanych drzwi, które dzielą pomieszczenie na dwie specjalistyczne pracownie.

Na pracowni sterowników przemysłowych znajduje się 8 dwuosobowych stanowisk wyposażonych w panele ćwiczeniowe
z mikroprocesorowymi sterownikami GeFanuc, umożliwiające naukę programowania i konfiguracji sterowników oraz paneli operatorskich do współpracy w sieci. Wyposażenie pracowni pozyskano w ramach realizacji unijnego projektu PHARE.
Z pracowni korzystają uczniowie technikum elektronicznego i elektrycznego.

Opiekun: mgr inż. Henryk Kasprowicz

Pracownia sterowników przemysłowych Pracownia sterowników przemysłowych
Webdesign by Ernest Kulanin