Rok szkolny 2021/2022 Rok szkolny 2019/2020
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Montaż instalacji elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

POMOCE DYDAKTYCZNE DO PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ

KLASA 1TE

 1. Pomiar i regulacja prądu stałego
 2. Badanie układów regulacji napięcia
 3. Sprawdzenie prawa Ohma
 4. Pomiar rezystancji
 5. Sprawdzenie praw Kirchhoffa
 6. Badanie obwodu rozgałęzionego prądu stałego
 7. Pomiar mocy prądu stałego.
 8. Badanie źródeł prądu stałego

KLASA 1TM

SERIA I

 1. Pomiary miernikami uniwersalnymi
 2. Pomiar i regulacja prądu stałego
 3. Badanie układów regulacji napięcia
 4. Sprawdzenie prawa Ohma
 5. EW proste obwody prądu stałego

SERIA II

 1. Sprawdzenie praw Kirchhoffa
 2. Pomiar rezystancji
 3. Badanie źródeł prądu stałego
 4. Woltomierz ME
 5. EW Badanie obwodów rozgałęzionych

SERIA III

 1. Pomiary rezystancji II
 2. Amperomierz ME
 3. Pomiar mocy prądu stałego
 4. Pomiar i rejestracja napięć i prądów zmiennych
 5. Badanie silnika prądu stałego

SERIA IV

 1. Pomiary pojemności
 2. Badanie obwodu szeregowego RC i RL
 3. Obsługa oscyloskopu
 4. Pomiary mocy prądu zmiennego
 5. EW Obwody prądu zmiennego

SERIA V

 1. Pomiary indukcyjności
 2. Badanie obwodu szeregowego RLC
 3. Badanie układów stycznikowo przekaźnikowych
 4. Podstawowe pomiary oscyloskopem
 5. EW Obwody prądu zmiennego II

SERIA VI

 1. Badanie instalacji elektrycznej
 2. Badanie transformatora 1-fazowego
 3. Badanie obwodu równoległego RC i RL
 4. Badanie diod półprzewodnikowych
 5. EW Obwody rezonansowe

SERIA VII

 1. Pomiar mocy w sieci 4-przewodowej
 2. Badanie obwodu trójfazowego gwiazdowego
 3. Badanie układów prostowniczych
 4. Układy sterowania pracą silnika 3-fazowego
 5. EW Obwody 3-fazowe

SERIA VIII

 1. Badanie wpływu prądu, rdzenia i szczeliny na indukcyjność cewki
 2. Badanie obwodu trójfazowego trójkątowego
 3. Pomiar mocy w sieci trójprzewodowej
 4. Rozruch silnika indukcyjnego klatkowego
 5. Badanie filtrów
Webdesign by Ernest Kulanin