Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
P34 Podstaw elektrotechniki 8 Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Montaż instalacji elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

Jakub Garbiec Laureatem Olimpiady

Jakub Garbiec z klasy IIITE RCEZ Biłgoraj Laureatem XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Jak co roku uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Zawody drugiego stopnia odbyły się w Krakowie 3 lutego 2023 roku, w siedmiu grupach tematycznych: automatycznej, elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, informatycznej, teleinformatycznej i elektronice medycznej. Krakowski etap olimpiady miał formę testu, którego celem było wyłonienie kilkunastoosobowej grupy finalistów w każdym profilu.

Pomimo zaciętej rywalizacji między uczestnikami ze szkół z całej Polski, Jakubowi Garbiec udało się zakwalifikować do etapu B rozgrywek, które odbyły się w dniu 23 lutego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu.

W ramach etapu B uczestnicy, w każdej grupie tematycznej, wykonywali taki sam zestaw dwóch zadań laboratoryjno-projektowych, korzystając z identycznej aparatury i osprzętu. Na każde zadanie przeznaczony był czas 60 minut.

W wyniku przeprowadzonego etapu B, do którego zostało zakwalifikowanych 20-stu najlepszych elektryków z całej Polski, do etapu trzeciego zostało zakwalifikowanych 12-stu najlepszych. Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia uzyskiwali tytuły Finalistów Olimpiady. W wyniku przeprowadzonego etapu B uczeń naszej szkoły zajął trzecie miejsce i zakwalifikował się do finału.

W rozgrywce finałowej, która odbyła się 25 lutego każdy uczestnik przed odpowiedzią losował zestaw trzech pytań konkursowych. Pytania te były odczytywane przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Po odczytaniu Finalista miał do dyspozycji 10 minut na przygotowanie odpowiedzi i rozpoczęcie odpowiedzi ustnej na pytania konkursowe, mając do dyspozycji tablicę.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, organizowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), zwanym dalej Rozporządzeniem.

Pierwszych sześciu finalistów z każdej grupy tematycznej zostaje laureatami Olimpiady. Ostatecznie Jakub zajął piąte miejsce w Polsce i uzyskał tytuł Laureata XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie tematycznej elektryk.

Dzięki temu może on kontynuować naukę na większości uczelni technicznych w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Serdecznie gratulujemy Jakubowi osiągniętych już sukcesów i życzymy powodzenia w finałach olimpiady w następnych latach. Jakub jest uczniem klasy trzeciej. W tym roku w olimpiadzie pokonał kolegów z klas maturalnych. Uczniem klasy maturalnej będzie dopiero za dwa lata.

Jakub Garbiec Laureatem Olimpiady Jakub Garbiec Laureatem Olimpiady Jakub Garbiec Laureatem Olimpiady Jakub Garbiec Laureatem Olimpiady Jakub Garbiec Laureatem Olimpiady Jakub Garbiec Laureatem Olimpiady Jakub Garbiec Laureatem Olimpiady

J. Kondrat

Webdesign by Ernest Kulanin