REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo Olimpiady Techniki Samochodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej zdobyło II miejsce w klasyfikacji placówek samochodowych w Polsce w 2022 r.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2024

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2024".

article and aside

Współpraca z firmą AMBRA S.A.

Efektem współpracy pomiędzy firmą AMBRA, a RCEZ w Biłgoraju było nieodpłatne przekazanie, w lipcu 2021 roku, przez firmę, urządzeń pneumatycznych i elektropneumatycznych. Dzięki tym urządzeniom wykonany zostanie manipulator elektropneumatyczny do paletyzowania elementów. Manipulator wraz z dodatkowym osprzętem towarzyszącym umożliwi utworzenie w pracowni mechatronicznej stanowiska ćwiczeniowego, które cechować się będzie dużymi walorami edukacyjnymi.

Dziękujemy firmie AMBRA.SA za przekazanie powyższych urządzeń. Umożliwiają one sukcesywne wzbogacanie bazy dydaktycznej i podnoszą atrakcyjność realizowanych w pracowni ćwiczeń laboratoryjnych.

Henryk Kasprowicz


Nasi uczniowie z Technikum mechatronicznego Robert Dworniczak i Konrad Ostrowski wykonali, na potrzeby pracowni mechatronicznej stanowisko dydaktyczne przedstawiające działanie przykładowego procesu mechatronicznego. Stanowisko wyposażone jest w pneumatyczne elementy wykonawcze oraz szereg czujników procesowych. Przyciski umieszczone na pulpicie sterowniczym umożliwiająsterowanie procesem zarówno w trybie ręcznym, jak również w trybiesterowania automatycznego pod kontrolą sterownika programowalnego. Lampki kontrolne na pulpicie sterowniczym umożliwiają pełną diagnostykę procesu technologicznego.

Pomysłodawcą projektu był opiekun pracowni mechatronicznej Pan Henryk Kasprowicz, który kierował pracami związanymi z montażem elementów i uruchomieniem stanowiska dydaktycznego.

Realizacja powyższego projektu była możliwa tylko dzięki wsparciu finansowemu firmy AMBRA S.A. w Woli Dużej, z którą od kilku już lat współpracuje nasza szkoła. Współpraca z firmą AMBRA S.A. zaowocowała tym, że stanowisko dydaktyczne, o którym mowa, zdobyło w roku szkolnym 2019/2020 wyróżnienie pierwszego stopnia w Ogólnopolskim Konkursie „ELEKTRONIKA - BY ŻYŁO SIĘ ŁATWIEJ”. Organizatorem konkursubył Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Sukces jest tym większy, iż łączna liczba zgłoszeń przekroczyła 100, z czego poddanych ocenie zostało ok. 70 projektów.

Robert Dworniczak i Konrad Ostrowski, jako laureaci konkursu, otrzymali dodatkowe punkty przy rekrutacji na Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, co po zdaniu matury zapewnia im indeksy na tej renomowanej uczelni. Uczniowie otrzymali również cenne nagrody rzeczowe o wartości ok. 2 000 złotych każda.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę z firmą AMBRA S.A., która daje wymierne korzyści dla szkoły, przyczynia się do rozwijania zainteresowań technicznych wśród uczniów oraz promocji naszej szkoły i środowiska lokalnego w Polsce.

http://www.rcezbilgoraj.lbl.pl/wspolpraca_ambra.php
https://enauczanie-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lfil_rcezbilgoraj_lbl_pl/EvTD5C-bme5KgUEUEJNNHCYBmnwWmaLCf2W_eis6J14gDw?e=daYYej


W ramach współpracy z firmą AMBRA S.A., Zakładem Produkcyjnym w Woli Dużej, uczniowie naszej szkoły odbywają regularnie staże zawodowe w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów – większe szanse zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Niezależnie od tego firma AMBRA systematycznie, na przestrzeni ostatnich kilku lat, zapewnia realizację praktyk zawodowych dla naszych uczniów z Technikum Mechaniczno-Elektrycznego. Opinia uczniów dotycząca przebiegu praktyk zawodowych w firmie AMBRA jest bardzo pozytywna. Uważają oni, że mają okazję poznać dużo ciekawych urządzeń zainstalowanych na linii produkcyjnej. Opiekunowie praktyk zapoznają uczniów z wieloma zagadnieniami praktycznymi dotyczącymi uruchamiania i serwisowania urządzeń kontrolno-pomiarowych. Dzięki tym umiejętnościom zwiększają się kwalifikacje zawodowe przyszłych techników.

Firma AMBRA, zdając sobie sprawę, że jakość kształcenia wiąże się z właściwym wyposażeniem pracowni szkolnych, przekazała naszej szkole, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, urządzenia na pracownię mechatroniczną. Dzięki temu pracownia mechatroniczna wzbogaciła się o zestaw najnowszej generacji czujników procesowych wyposażonych w interfejs komunikacyjny IO-Link wraz z oprogramowaniem do monitorowania pracy i konfigurowania parametrów tych czujników. W ostatnim czasie, tj. w marcu tego roku, firma AMBRA zasponsorowała zakup zestawu urządzeń, dzięki któremu będzie można zbudować stanowisko mechatroniczne pokazujące działanie urządzenia do metkowania i znakowania detali. W projekt i uruchomienie tego stanowiska zaangażowało się kilku uczniów z klasy drugiej technikum mechatronicznego.

Dziękujemy za dotychczasową współprace i liczymy, że w przyszłości będzie się ona równie dobrze rozwijała dla dobra uczniów i naszej szkoły.

HK

from the youtube channel

OKIEM NASZYCH UCZNIÓW

Technik ekonomista Technik elektronik Technik elektryk Technik informatyk Technik mechatronik Technik pojazdów samochodowych Technik programista Technik rachunkowości
recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Aktualizacja: 18 czerwca 2024 r. 07:10

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2024

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2024

Aktualizacja: 20 czerwca 2024 r. 07:27

Szkoła z Życiem

Szkoła z Życiem

Aktualizacja: 20 czerwca 2024 r. 11:54

Finał konkursu

Finał konkursu "Rok Przed Maturą - Chemia"

Aktualizacja: 20 czerwca 2024 r. 05:40

Spływ kajakowy 2 TI

Spływ kajakowy 2 TI

Aktualizacja: 20 czerwca 2024 r. 00:07

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

Technik mechatronik Elektromechanik pojazdów samochodowych Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023 RCEZ zaprasza
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop