"

„Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym.”

Mahatma Gandhi

Czym jest wolontariat?

Pracę wolontariacką można opisywać na wiele sposobów, a samą ideę wolontariatu analizować z wielu punktów widzenia. Każdy z nas ma swoją definicję wolontariatu, wynikającą z osobistych poglądów, jakie się z nim wiążą. Ważne dla nas jest jednak to, aby po prostu chcieć coś zrobić, poświęcić swój czas, energię oraz zainteresowanie, gdyż dla nas nawet niewielka pomoc jest warta więcej niż samo współczucie :).

Koordynatorzy

Szkolne Koło Wolontariatu działa od września 2019 przy Samorządzie Uczniowskim Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej.

Koordynatorzy:

Monika Kita
Ewelina Pyć

Z ramienia dyrekcji opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawuje wicedyrektor Anna Olszowy.

Copyright © 2019 Paweł Pieczykolan. Some rights reserved. Non-profit website. / fullPage.js by alvarotrigo / Microsoft and Docomo icons / Pixabay stock photos / Google fonts / RCEZ