Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

Szkolny Finał XXV Olimpiady Techniki Samochodowej

Dnia 21 lutego 2024 roku, odbył się w RCEZ Szkolny Finał XXV Olimpiady Techniki Samochodowej.

Olimpiadę uroczyście rozpoczął dyrektor Jarosław Dubiel, który złożył też gratulacje wszystkim finalistom.

W finale wzięło udział pięciu uczniów technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych z klas III-V, którzy pokonali swoich konkurentów w kwalifikacjach, wykazując się wiedzą z zakresu techniki samochodowej.

Podczas zmagań w finale uczniowie, przy ogromnym aplauzie i gorącym dopingu publiczności, którą stanowili koledzy z ich klas, odpowiadali na pytania o dużym stopniu trudności.

Młodzież prezentowała bardzo wysoki poziom, o czym świadczą dokładne i wyczerpujące odpowiedzi.

Tylko niuanse w odpowiedziach decydowały o różnicach punktowych za poszczególne pytania i to one pozwoliły wyłonić zwycięzcę.

Po zaciętych bojach na wiedzę, zwycięzcą został Dołomisiewicz Aleks z klasy IVAS.

Kolejne miejsca zajęli odpowiednio:
miejsce II - Bielak Kacper - klasa IVAS
miejsce III - Białas Kacper - klasa VSb5
miejsce IV - Wilkos Dawid - klasa VAS5
miejsce V - Sadlej Radosław - klasa IIIAS

Na zakończenie olimpiady wszyscy uczniowie - finaliści otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe, które osobiście, z gorącymi gratulacjami wręczył wicedyrektor – Łukasz Fil.


Zdobywcy trzech pierwszych miejsc już 22 marca 2024r będą reprezentować szkołę w II etapie Olimpiady.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom jak również wszystkim finalistom.

Uczniowie RCEZ uczestniczą w Olimpiadzie Techniki Samochodowej od samego początku i mogą poszczycić się wieloma laurami z tej najtrudniejszej olimpiady dla uczniów techników. Wielokrotnie uczniowie RCEZ byli finalistami i laureatami olimpiady. W ubiegłym latach finalistami olimpiady byli Alicja Dziwura i Mateusz Harasiuk. Laureatem olimpiady została Alicja Dziwura.


Olimpiada Techniki Samochodowej jest jedną z najtrudniejszych olimpiad dla uczniów technikum. Tematyka olimpiady obejmuje treści merytoryczne zawarte w podstawach programowych kształcenia w zawodach technika pojazdów samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów samochodowych oraz poszerza je o dodatkowy materiał. O udział w finale Olimpiady, na jej drugim etapie, ubiega się corocznie ponad 1700 uczniów ze szkół w całej Polsce. O jedno z dziesięciu miejsc w finale walczy ponad 700 uczniów.

S. Sitarz

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU