Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

Uczniowie RCEZ wśród najlepszych mechaników w Polsce

Rafał Czajka – uczeń klasy III w zawodzie technik mechatronik RCEZ w Biłgoraju zajął V miejsce i tytuł finalisty w klasyfikacji indywidualnej XIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Mechanicznego. W nagrodę, oprócz nagród rzeczowych i upominków od sponsorów otrzymał indeks na studia o kierunku: mechanika i budowa maszyn na Politechnice Warszawskiej.

Drużynowo RCEZ z Biłgoraja również zajęło V miejsce. Biłgorajską szkołę, pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych Wojciecha Stasiewicza reprezentował zespół uczniów w składzie: Łukasz Dudek, Rafał Czajka i Dominik Michalik.

XIV Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Mechaniczny odbył się 23 i 24 marca 2023 roku w Zespole Szkół Technicznych w Płocku. Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym i społeczeństwie, zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych, propagowanie wiedzy z zakresu mechaniki, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy technicznej jako dziedziny niezbędnej w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa a ponadto rozwijanie zainteresowań uczniów.

AG

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU