Jest to strona internetowa poświęcona językom obcym w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej. Znajdziesz tu :

  • informacje o nauczycielach uczących w tej szkole
  • wymagania na poszczególne oceny
  • materiały dla ucznia
  • opis działalności zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych
  • aktualne konkursy
  • materiały dla ucznia
  • zdjęcia z wydarzeń związanych z kołkiem językowym