Internat RCEZ


Proszę czekać...

Internat
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Dnia 7 listopada 2023 roku odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Internatu RCEZ.

Aktualny skład MRI:

Zofia Mazgaj - przewodnicząca
Paweł Nisztuk - zastępca

Członkowie:
Emilia Bigos
Klaudia Wajler
Sebastian Popko
Wojtek Rogoża

Wszyscy członkowie Rady, to osoby godne zaufania, stanowiące wzór dla innych, mające na celu, jak najlepsze reprezentowanie społeczności, w której funkcjonują.

Zadania Młodzieżowej Rady Intenatu:

  1. Współdziałanie z kierownikiem internatu i wychowawcami.
  2. Reprezentowanie opinii ogółu wychowanków.
  3. Organizowanie społeczności internatu w celu optymalnej realizacji zadań stawianych przed wychowankami.
  4. Współudział w organizowaniu czasu wolnego (realizowanie zadań o charakterze rekreacyjno - rozrywkowych.)
  5. Praca w sekcjach mających na celu rozbudzanie zainteresowań.
  6. Dbałość o sprzęt i mienie internatu.
  7. Zapobieganie, łagodzenie i rozstrzyganie sporów.
  8. Kultywowanie tradycji internatu.
  9. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo.