W11 Montażu układów elektronicznych P13 Mechatroniki P16 Instalacji elektrycznych P29 Maszyn elektrycznych W27 Montażu instalacji elektrycznych W28 Montażu maszyn elektrycznych P31 Urządzeń elektronicznych P32 Montażu układów mechatronicznych P33 Urządzeń elektrycznych P37 Układów mikroprocesorowych
P34 Podstaw elektrotechniki 8 Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Montaż instalacji elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Ogólnodostępne Logowanie

Konkurs Mechatroniki, Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej - Edycja 2023

Udział w eliminacjach do konkursu wzięło 231 uczniów z całej Polski. 35 uczniów zakwalifikowało się do etapu centralnego, w tym uczeń klasy 4TM - Wiktor Wrębiak

3 uczniów otarło się o zakwalifikowanie do finału: Dominik Michalik 3TM (zabrakło 1 pkt.), Bartłomiej Malik 4TM (zabrakło 2 pkt.) i Gabriel Otulak 3TM (zabrakło 3 pkt.).

To już VI edycja konkursu, w której uczniowie rywalizują w rozwiązywaniu zadań z szeroko pojętej mechatroniki w tym automatyki i robotyki.

Na podstawie uchwały 220/L/2022 z dnia 25 maja 2022 Senatu Politechniki Warszawskiej laureaci Konkursu MAiR mogą zostać przyjęci poza procedurą kwalifikacyjną na studia pierwszego stopnia na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika na Wydziale Mechatroniki PW, a także na kierunku Automatyka i Robotyka Stosowana na Wydziale Elektrycznym oraz na wszystkich kierunkach na Wydziale Fizyki PW.

1 kwietnia 2023r. w siedzibie Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej odbędzie się etap finałowy, w którym naszą szkołę będzie reprezentował Wiktor.

Konkurs Mechatroniki, Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej - Edycja 2023 Konkurs Mechatroniki, Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej - Edycja 2023

Ł. Fil

Webdesign by Ernest Kulanin