REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo Olimpiady Techniki Samochodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej zdobyło II miejsce w klasyfikacji placówek samochodowych w Polsce w 2022 r.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2024

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2024".

article and aside

Rzecznik Praw Ucznia

Witam Cię serdecznie, nazywam się Piotr Koziara i pełnię funkcję Rzecznika Praw Ucznia w naszej szkole. Moja rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń- nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jestem osobą, która ułatwi podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

W jakich sytuacjach możesz zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

Moje działania zmierzają do ochrony Ciebie przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem w szkole przez inne osoby. Zawsze możesz się zgłosić do mnie w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. Jako Rzecznik mogę interweniować nie tylko w przypadku indywidualnej osoby, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy.

Jeśli uważasz, że w szkole zostało naruszone Twoje prawo lub prawo innego ucznia na przykład jeśli Ty lub jakiś uczeń otrzymał karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów, to możesz zgłosić się z tym do mnie - Rzecznika Praw Ucznia, ale najlepiej tylko w sytuacjach które nie rokują na poprawę danego stanu rzeczy.
Kiedy prosić Rzecznika o pomoc?

Co Ty możesz zrobić?

W zaistniałych sytuacjach problemowych najpierw poproś o interwencję gospodarza klasy, w następnej kolejności zgłoś zaistniałe sytuacje problemowe wychowawcy. Jeśli gospodarz i wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub ich starania nie są skuteczne wówczas możesz poprosić o moją pomoc, czyli pomoc Rzecznika Praw Ucznia.

Co ja mogę zrobić?

Po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, jako Rzecznik będę dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Będę prowadził mediacje między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

Kontakt

Najlepiej zgłoś się do mnie osobiście (zerknij na mój plan lekcji, a na pewno mnie znajdziesz), gdyż w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Możesz to zrobić nawet w czasie przerwy, a wtedy umówimy się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.
Moja stała godzina dostępności w tym roku szkolnym, to: PONIEDZIAŁEK, godzina 14.00 – 15.00

Pamiętaj:

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową.
Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

from the youtube channel

OKIEM NASZYCH UCZNIÓW

Technik ekonomista Technik elektronik Technik elektryk Technik informatyk Technik mechatronik Technik pojazdów samochodowych Technik programista Technik rachunkowości
recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

Zostań Dawcą szpiku

Zostań Dawcą szpiku

Aktualizacja: 10 kwietnia 2024 r. 01:33

Klasa 3IP na strzelnicy

Klasa 3IP na strzelnicy

Aktualizacja: 10 kwietnia 2024 r. 00:34

Poznań Motor Show 2024

Poznań Motor Show 2024

Aktualizacja: 09 kwietnia 2024 r. 23:27

Zostań dawcą szpiku!

Zostań dawcą szpiku!

Aktualizacja: 10 kwietnia 2024 r. 01:33

Kolejny sukces uczniów RCEZ W Biłgoraju

Kolejny sukces uczniów RCEZ W Biłgoraju

Aktualizacja: 03 kwietnia 2024 r. 07:48

Taktyka „Elektryka”

Taktyka „Elektryka”

Aktualizacja: 27 marca 2024 r. 00:45

Wielkanocne Dzieło Caritas

Wielkanocne Dzieło Caritas

Aktualizacja: 26 marca 2024 r. 23:47

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

Technik mechatronik Elektromechanik pojazdów samochodowych Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023 RCEZ zaprasza
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop