REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo Olimpiady Techniki Samochodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej zdobyło II miejsce w klasyfikacji placówek samochodowych w Polsce w 2022 r.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2024

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2024".

article and aside

Spotkanie podsumowujące realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000008011. Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, mobilność edukacyjna uczniów i kadry, współfinansowany przez Unię Europejską, program Erasmus+.

Dnia 21.11.2022r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju odbyło się spotkanie podsumowujące realizację trzeciego już projektu realizowanego przez szkołę w ramach programu Erasmus+.
W spotkaniu wzięli udział: wicedyrektor Anna Olszowy, przedstawiciel Starostwa Powiatowego – pracownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Katarzyna Grudzińska-Bełżek, kierownik warsztatów CKZ - Krzysztof Bury oraz nauczyciele zaangażowani w realizację projektu: Marzena Kwiatkowska - nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektu, Artur Kłosek - nauczyciel przedmiotów elektronicznych, Przemysław Kubat - nauczyciel w-f oraz uczestnicy projektu zakwalifikowani w procesie rekrutacji spośród uczniów dziewięciu klas RCEZ kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik elektronik i technik mechatronik.
Spotkanie rozpoczęła wicedyrektor Anna Olszowy, która przywitała zebranych gości oraz wprowadziła zebranych w tematykę projektów Erasmus+.

Dalszą część spotkania prowadziła koordynator projektu Marzena Kwiatkowska, która za pomocą prezentacji PowerPoint omówiła jego cele oraz realizację czterech etapów: etapu wnioskowania i rekrutacji, etapu przygotowawczego, etapu stażowego w Grecji oraz etapu ewaluacji i dzielenia się rezultatami projektu. Pani koordynator omówiła również efekty uzyskane z realizacji projektu. Jako najważniejsze z nich wymieniła:

  • rozwój różnych kompetencji uczniów: zawodowych, językowych, kulturowych jak również umiejętności współpracy, komunikacji, radzenia sobie z nowymi sytuacjami i wyzwaniami
  • rozwój kompetencji kadry w zakresie dydaktyki, przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego
  • wzbogacenie oferty kształcenia o nowe treści, metody i narzędzia pracy
  • rozwój kompetencji kadry i zdobycie doświadczenia w zakresie zarządzania projektami
  • rozwój współpracy międzynarodowej
  • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, uzyskanie wymiaru międzynarodowego

Po zakończeniu prezentacji uczestnicy projektu dzielili się swoimi wrażeniami z udziału w stażach zagranicznych w Grecji. Oto niektóre wypowiedzi:

Aleksandra z technikum ekonomicznego:

„Udział w projekcie Erasmus + oraz praktyki w Grecji pozwoliły mi na zdobycie nowych, bardzo przydatnych umiejętności związanych z zawodem technik ekonomista. Wyjazd ten zapewnił mi rozwój, nie tylko w dziedzinie ekonomicznej, ale pomógł również w rozwijaniu języka angielskiego oraz przełamaniu bariery językowej. Dzięki praktykom odbywającym się w języku angielskim doskonaliłam również swój język zawodowy, co będzie bardzo przydatne w przyszłości oraz podczas tegorocznych egzaminów zawodach. Wyjazd był niezapomnianą przygodą również w sferze kulturowej. Byłam zachwycona krajobrazem jaki mogłam podziwiać podczas wycieczek po Grecji. Miejsca, jakie mogliśmy odwiedzić przybliżyły mnie do poznania tamtejszej kultury oraz tradycji, były one bardzo urokliwe oraz klimatyczne. Integracja, edukacja oraz poznanie Grecji na zawsze zostanie we wspomnieniach moich oraz moich znajomych. Były to niezapomniane chwile, których nie da się opisać słowami."

Damian z technikum elektronicznego:

„Bardzo cieszę się, że mogłem wziąć udział w praktykach zagranicznych odbywających się w Grecji. Już samo przygotowanie, do wyjazdu nauczyło mnie jak załatwiać sprawy urzędowe związane z przygotowaniem odpowiednich dokumentów, które pozwolą na taki wyjazd. Rozmowa kwalifikacyjna pomogła wstępnie przełamać bariery językowe związane ze strachem przed mówieniem w języku angielskim. Sam wyjazd pozwolił mi zapoznać się z rozwiązaniami w zawodzie, które stosowane są w Grecji. Mogłem też wykorzystać wiedzę jaką wcześniej zdobyłem w szkole, by lepiej rozwijać swoje kompetencje."

Maciej z technikum mechatronicznego:

„Udział w stażach w Grecji był idealną okazją do podszlifowania moich umiejętność zawodowych jak i językowych. Podczas zajęć przygotowujących do wyjazdu w dużej części opanowałem język angielski techniczny, nauczyłem się dużo nowych przydatnych rzeczy związanych z zawodem oraz poznałem kulturę grecką. Wszystkie zajęcia przygotowujące pomogły mi się odnaleźć na stażach zagranicznych. W trakcie pobytu w Grecji, oprócz zajęć praktycznych był też realizowany program kulturowy, który pozwolił mi odwiedzić bardzo ciekawe miejsca, w których jeszcze nie byłem. Bardzo miło wspominam wyjazd w Meteory."

Szymon z technikum mechatronicznego:

„ Praktyki w Grecji to niezapomniany czas dla mnie jak i dla osób które tam były. Dzięki temu wyjazdowi poprawiłem mój język angielski oraz umiejętności związane z moim zawodem czyli mechatroniką. Praktyki odbywały się w zakładach przemysłowych, przez co również zobaczyliśmy jak ludzie tam pracują i jakie rozwiązania techniczne tam stosują. Dla mnie i dla moich kolegów i koleżanek było to bardzo ciekawe. Po zajęciach praktycznych mieliśmy również czas by poznać kulturę, krajobraz oraz posmakować kuchni greckiej. Dla mnie ten wyjazd był bardzo ciekawy i zarazem edukacyjny. Dzięki niemu poznaliśmy nowe osoby, wiele się nauczyliśmy i zobaczyliśmy. Mam nadzieję że kompetencje zdobyte na tym wyjeździe pomogą mi odnaleźć się na europejskim rynku pracy."

W podsumowaniu koordynator projektu zaznaczyła, że zrealizowany program mobilności okazał się dużym sukcesem. Założone cele zostały osiągnięte, realizacja projektu przebiegała bez większych zakłóceń, a młodzież wróciła z praktyk pełna pozytywnej energii. Zaznaczyła również, że na pochwałę zasługują wszyscy uczestnicy mobilności, zarówno uczniowie, którzy doskonale wywiązywali się z przydzielonych im zadań i przestrzegali określonych zasad zachowania, jak i nauczyciele, którzy wykazali się profesjonalizmem i doskonałymi umiejętnościami organizatorskimi. Pani koordynator projektu podziękowała również pani wicedyrektor Annie Olszowy za pomoc i wsparcie udzielone na wszystkich etapach realizacji projektu.

Następnie głos zabrała, pracownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Katarzyna Grudzińska-Bełżek, która podkreśliła wartość realizowania takich projektów dla młodych ludzi oraz podziękowała koordynatorowi i zaangażowanym nauczycielom za włożony wysiłek.

Na zakończenie, wicedyrektor Anna Olszowy podziękowała koordynatorowi projektu pani Marzenie Kwiatkowskiej i zaangażowanym nauczycielom, za ogromną pracę włożoną w realizację projektu, a wszystkim uczestnikom programu za wzorową postawę i godne reprezentowanie szkoły na praktykach zagranicznych. Głos zabrał również opiekun młodzieży na stażach w Grecji, Artur Kłosek, który zwrócił uwagę na ogrom pracy włożonej przez panią koordynator w tworzenie dokumentacji formalnej i podziękował jej za to w imieniu wszystkich uczestników mobilności.

W ramach dzielenia się rezultatami projektu została założona strona na Facebooku, na której uczestnicy dokumentowali każdy dzień mobilności, ponadto publikowano artykuły na stronie internetowej szkoły, profilach szkoły na Facebooku i Instagramie oraz w lokalnych mediach społecznościowych. Po powrocie z praktyk stworzona została prezentacja PowerPoint, która była przedstawiana w wielu oddziałach klasowych naszej szkoły. Wspomnienia z pobytu w Grecji zostały również uwiecznione na filmie nagranym przez uczestników projektu: Igora Ciupę i Norberta Puźniaka.

link do strony projektu: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085368547116
link do filmu: https://www.facebook.com/100085368547116/videos/837120470793991

from the youtube channel

OKIEM NASZYCH UCZNIÓW

Technik ekonomista Technik elektronik Technik elektryk Technik informatyk Technik mechatronik Technik pojazdów samochodowych Technik programista Technik rachunkowości
recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Aktualizacja: 18 czerwca 2024 r. 07:10

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2024

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2024

Aktualizacja: 20 czerwca 2024 r. 07:27

Szkoła z Życiem

Szkoła z Życiem

Aktualizacja: 20 czerwca 2024 r. 11:54

Finał konkursu

Finał konkursu "Rok Przed Maturą - Chemia"

Aktualizacja: 20 czerwca 2024 r. 05:40

Spływ kajakowy 2 TI

Spływ kajakowy 2 TI

Aktualizacja: 20 czerwca 2024 r. 00:07

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

Technik mechatronik Elektromechanik pojazdów samochodowych Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023 RCEZ zaprasza
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop