Lipdub w RCEz-cie


WYMAGANE DOKUMENTY
  1. podanie oraz lista preferencji (wydrukowane z systemu centralnej rekrutacji) potwierdzone podpisem kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna,
  2. kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego - nie dotyczy kandydatów z gimnazjów biorących udział w elektronicznym naborze,
  3. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  4. trzy fotografie (podpisane na odwrocie),
  5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  6. dokumenty potwierdzające uprawnienia, o których mowa w pkt. 5 regulaminu rekrutacji klas pierwszych .
Z OSTATNIEJ CHWILI

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 23-400 Biłgoraj ul.T.Kościuszki 98                       tel. 084 686 79 78 fax 084 686 02 54 e-mail:rcezbilgoraj@lbl.pl
Przeprowadź walidację dokumentu Przeprowadź walidację arkusza stylów
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 19 marca 2017 r. 14:16