Rowerowa Klasa - 2020

Od 20 marca 2020 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązuje w Polsce stan epidemii. Nauka zdalna spowodowała, że wiosna 2020 to czas izolacji, czas utracony dla organizowania wycieczek szkolnych. Po powrocie do szkoły w miesiącu wrześniu udało się powrócić do aktywności rowerowej w ramach szkolnego programu „Rowerowa klasa”. Klasa 1TI wraz z wych. Marzeną Kwiatkowską odwiedziła Rezerwat „Obary”. Klasy 2AS, 2TI5 udały się do miejsca stacjonowania oddziału partyzanckiego Józefa Steglińskiego ps. „Cord”. Przedstawiamy sylwetkę bohaterskiego dowódcy:

Józef Stegliński Józef Stegliński ps. „Cord”, „Czarny Żbik” – podporucznik Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Urodzony 4 stycznia 1907 w Łodzi, zginął 25 czerwca 1944 pod Osuchami. W Biłgoraju objął funkcję komendanta rejonu AK, oficjalną przykrywką działalności było prowadzenie zakładu wulkanizacyjnego zlokalizowanego niedaleko lokalnej siedziby gestapo. W 1941 objął funkcję komendanta hufca Szarych Szeregów i przyjął pseudonim „Czarny Żbik”. Powołał do życia i zorganizował oddział partyzancki, stacjonujący w lasach Puszczy Solskiej. Jednostka ta maksymalny stan osobowy (ok. 300 partyzantów) osiągnęła w czerwcu 1944 roku. Oddział „Corda” został otoczony przez oddziały niemieckie w czerwcu 1944 w ramach operacji „Sturmwid II”. Duża część składu osobowego oddziału zginęła w bitwie pod Osuchami. W trakcie bitwy udało mu się wyprowadzić z okrążenia kilkunastu członków swojego oddziału. Zdecydował się na powrót po pozostałych w okrążeniu rannych i zginął 25 czerwca 1944. Został pochowany na wojskowej części cmentarza przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju. Źródło: Wikipedia

Wycieczka klasy 2AS do obozu partyzanckiego Józefa Steglińskiego ps. „Cord”

Wycieczka klasy 2AS do obozu partyzanckiego Józefa Steglińskiego ps. „Cord” Wycieczka klasy 2AS do obozu partyzanckiego Józefa Steglińskiego ps. „Cord” Wycieczka klasy 2AS do obozu partyzanckiego Józefa Steglińskiego ps. „Cord” Wycieczka klasy 2AS do obozu partyzanckiego Józefa Steglińskiego ps. „Cord” Wycieczka klasy 2AS do obozu partyzanckiego Józefa Steglińskiego ps. „Cord”

Opiekunowie: Mirosław Późniak, Marcin Łukaszczyk

Wycieczka klasy 2TI5 do obozu partyzanckiego Józefa Steglińskiego ps. „Cord”

Wycieczka klasy 2TI5 do obozu partyzanckiego Józefa Steglińskiego ps. „Cord” Wycieczka klasy 2TI5 do obozu partyzanckiego Józefa Steglińskiego ps. „Cord” Wycieczka klasy 2TI5 do obozu partyzanckiego Józefa Steglińskiego ps. „Cord” Wycieczka klasy 2TI5 do obozu partyzanckiego Józefa Steglińskiego ps. „Cord”

Opiekunowie: Mirosław Późniak, Marcin Łukaszczyk

Wycieczka klasy 1TI – Rezerwat „Obary”

Wycieczka klasy 1TI – Rezerwat „Obary” Wycieczka klasy 1TI – Rezerwat „Obary” Wycieczka klasy 1TI – Rezerwat „Obary” Wycieczka klasy 1TI – Rezerwat „Obary”

Opiekunowie: Marzena Kwiatkowska, Mirosław Późniak, Marcin Łukaszczyk

Opracowanie: Mirosław Późniak, Marcin Łukaszczyk

Web design by SILAS