„Rowerowa klasa” w akcji

W ramach Szkolnego Programu Edukacyjnego „Rowerowa Klasa”, w dniach 24.09 – 2.10.2019r. uczniowie klas technikum: 1AS, 1TE, 1TM oraz klasa 1dp Branżowej Szkoły uczestniczyli w wycieczkach rowerowych na trasie RCEZ – Kolonia Sól – Bagno „Obary” – Nadrzecze – Majdan Gromadzki – Gromada – ścieżka rowerowa przy obwodnicy Biłgoraja –RCEZ. Opiekunami wycieczki byli: wychowawca klasy 1AS Anna Ciosmak, wychowawca klasy 1TE Maria Litwin, wychowawca klasy 1TM Łukasz Fil, wychowawca klasy 1Ti Marzena Kwiatkowska, wychowawca klasy 1dp Tomasz Dziduch oraz nauczyciele Marcin Łukaszczyk, Mirosław Późniak, Piotr Łukaszczyk.

Podczas wycieczek uczniowie zwiedzili wydzielony obszar bagna „Obary” o szczególnych wartościach przyrodniczych, zapoznali się z historią utworzenia rezerwatu oraz występującą na jego terenie fauną i florą. Uczniowie poznali trasy rowerowe gminy Biłgoraj oraz infrastrukturę ścieżek rowerowych miasta Biłgoraja. Pozostałe cele wycieczek to: kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych, integracja uczniów klasy pierwszej, promocja aktywnego wypoczynku. W trakcie wycieczek wychowawcy klas zorganizowali smaczny posiłek regeneracyjny w „Zajeździe Nadrzecze”.

Sprzyjająca pogoda i walory przyrodnicze okolic Biłgoraja sprawiły, że wycieczki bardzo się udały.

Mirosław Późniak

„Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji „Rowerowa klasa” w akcji
Web design by SILAS