Samorząd Uczniowski


Proszę czekać...

Samorząd Uczniowski

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Rok szkolny 2017/2018

Lp. Zadanie Termin wykonania zadania
1. Zebranie organizacyjne Samorządu Uczniowskiego:
➤ wybory Zarządu,
➤ opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017r.
Wrzesień
2017 r.
2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
3. Zorganizowanie ze świetlicą szkolną kiermaszu podręczników używanych
4. Wyjście integracyjne dla członków SU Październik
2017 r.
5. Współorganizowanie uroczystości z okazji dnia Edukacji Narodowej
6. Odwiedzenie mogił zmarłych nauczycieli naszej szkoły i żołnierzy poległych w walce o wolność Ojczyzny
7. Modernizacja podstrony SU na stronie internetowej szkoły Listopad
2017 r.
8. Utworzenie wśród członków SU Szkolnego Klubu Wolontariatu, koordynującego przeprowadzanie akcji charytatywnych w szkole
9. Rozpoczęcie akcji „Góra Grosza” mająca na celu pomoc dzieciom z domów dziecka
10. Akcja „ Zostań Mikołajem” na rzecz podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych
11. Akcja Caritas - rozprowadzanie Świec Wigilijnych Grudzień
2017 r.
12. Spotkanie opłatkowe członków Samorządu Uczniowskiego
13. Wykonanie i przekazanie kart z życzeniami świątecznymi dla dyrekcji i nauczycieli
14. Przeprowadzenie wraz ze Szkolnym Kołem Ekologicznym akcji charytatywnej na rzecz Domu Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu
16. Prymusi szkoły - podsumowanie osiągnięć edukacyjnych, artystycznych i sportowych uczniów w pierwszym semestrze (apel) Styczeń
2018 r.
17. Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego za I semestr

II Semestr

18. Zorganizowanie akcji pod hasłem Serce dla Afryki dla dzieci z Kazembe (Zambia) Luty
2018 r.
19. Udział młodzieży SU w promocji RCEZ wśród uczniów gimnazjów
20. 8 marca – wykonanie i przekazanie kart z życzeniami dla pań pracujących w szkole Marzec
2018 r.
21. Zorganizowanie Akademii z okazji Dnia Kobiet
22. Zorganizowanie powiatowego konkursu ortograficznego „Żółty Orzech” oraz przygotowanie programu artystycznego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w konkursie.
23. Udział młodzieży SU w Dniach Otwartych RCEZ
24. Zorganizowanie wycieczki dla członków Samorządu Uczniowskiego Kwiecień
2018 r.
25. Współorganizowanie akademii z okazji pożegnania maturzystów
26. Przygotowanie kroniki podsumowującej roczną działalność Samorządu Uczniowskiego Czerwiec
2018 r.
27. Udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018
28. Zebrania Samorządu Uczniowskiego Przez cały rok szkolny
29. Analiza składanych przez uczniów wniosków, opinii i uwag dotyczących działalności Samorządu Uczniowskiego
30. Prowadzenie i aktualizacja na bieżąco strony internetowej Samorządu Uczniowskiego
31. Prowadzenie wśród uczniów i nauczycieli zbiórki plastikowych nakrętek na rzecz Juli Józefara – podopiecznej fundacji „Mam Serce”
32. Udział członków Samorządu Uczniowskiego w uroczystościach patriotyczno – religijnych organizowanych na terenie powiatu biłgorajskiego.

Zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w dn. 19 września 2017 r.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

Opracowanie:

Patryk Widz

Edyta Pleskacz

Anna Pluta