Samorząd Uczniowski


Proszę czekać...

Samorząd Uczniowski

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Rok szkolny 2019/2020

Lp. Zadanie Termin wykonania zadania
1. Zebranie organizacyjne Samorządu Uczniowskiego:
➤ wybory Zarządu,
➤ opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020r.
Wrzesień
2019r.
2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.
Powołanie Szkolnej Rady Wolontariatu.
3. Zorganizowanie z biblioteką szkolną kiermaszu podręczników używanych.
4. Współorganizowanie uroczystości z okazji dnia Edukacji Narodowej. Październik
2019r.
5. Odwiedzenie mogił zmarłych nauczycieli naszej szkoły i żołnierzy poległych w walce o wolność Ojczyzny. (30 X)
6. Spotkanie opłatkowe członków Samorządu Uczniowskiego. Grudzień
2019r.
7. Wykonanie i przekazanie kart z życzeniami świątecznymi dla dyrekcji i nauczycieli.
8. Przygotowanie i wysłanie dokumentacji związanej z Powiatowym Konkursem Ortograficznym „Żółty Orzech”.
9. Prymusi szkoły - podsumowanie osiągnięć edukacyjnych, artystycznych i sportowych uczniów w pierwszym semestrze (apel). Styczeń
2020r.
10. Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego za I semestr.
II Semestr
11 Udział młodzieży SU w akcjach promocyjnych RCEZ. Luty
2020r.
12 Zorganizowanie z okazji Dnia Kobiet – „Kawiarenki dla Pań”.
13 Współorganizacja Finału Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Żółty Orzech”. Marzec
2020r.
14 Udział młodzieży SU w Dniach Otwartych RCEZ.
15 Zorganizowanie wycieczki dla członków Samorządu Uczniowskiego i uczniów wyróżniających się pracą w Internacie RCEZ Kwiecień
2020r.
16 Współorganizowanie akademii z okazji Pożegnania maturzystów.
17 Przygotowanie kroniki podsumowującej roczną działalność Samorządu Uczniowskiego. Czerwiec
2020r.
18 Udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020.
19 Zebrania członków Samorządu Uczniowskiego. Przez cały rok szkolny
20 Analiza składanych przez uczniów wniosków, opinii i uwag dotyczących działalności Samorządu Uczniowskiego.
21 Prowadzenie i aktualizacja na bieżąco strony internetowej Samorządu Uczniowskiego.
22 Udział członków Samorządu Uczniowskiego w uroczystościach patriotyczno – religijnych organizowanych na terenie powiatu biłgorajskiego.
23 Archiwizowanie zdjęć z działań podejmowanych przez SU.
24 Prowadzenie gazetki ściennej – GAZETKA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.