Samorząd Uczniowski


Proszę czekać...

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019 podjął
następujące działania:

Spotkanie opłatkowe Samorządu Uczniowskiego

W piątek 21.12.2018r. w świetlicy szkolnej odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Samorządu Uczniowskiego. Po odczytaniu Ewangelii, kolędowaniu i wspólnej modlitwie, którą poprowadził ks. Krzysztof Górniak, pan dyrektor Jerzy Buczko złożył wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W spotkaniu uczestniczyła także pani dyrektor Anna Olszowy, która sprawuje opiekę nad działalnością Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem i zasiedli do poczęstunku przygotowanego przez młodzież Samorządu Uczniowskiego.

Serdecznie dziękujemy Księdzu i dyrekcji za wspólną modlitwę i piękne życzenia.

EP

Życzenia bożonarodzeniowe SU

Akcja charytatywna SU i Szkolnego Koła Ekologicznego

4 i 5 grudnia 2018 r. Samorząd Uczniowski wspólnie ze Szkolnym Kołem Ekologicznym przeprowadził w naszej szkole charytatywną akcję polegającą na sprzedaży jabłek. Zebrano rekordową sumę 592,23 zł. Dochód ze sprzedaży został w całości przekazany na leczenie Igi Karczmarczyk – niespełna rocznej mieszkanki Biłgoraja, która od urodzenia zmaga się z postępującą chorobą – rdzeniowym zanikiem mięśni. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tą akcję.

EP

Rzecznik Praw Ucznia

15.11.2018 r. odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego, podczas którego został powołany Rzecznik Praw Ucznia. W wyniku głosowania na tę funkcję w roku szkolnym 2018/2019 została wybrana pani Aneta Golba.

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia oraz rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel. Rzecznik Praw Ucznia jest osobą, do której każdy uczeń może zwrócić się ze wszystkimi skargami, zażaleniami i problemami.

Do jego zadań należy m.in.

Szkolny rzecznik może:

Jak skontaktować się z Rzecznikiem? Najlepiej spotkać się z nim osobiście, ponieważ w bezpośredniej rozmowie najłatwiej wszystko wyjaśnić. Można również umówić się na dogodny dla obu stron termin aby przedyskutować zaistniały problem.

EP

Kwesta z okazji Narodowego Święta Niepodległości

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 9 listopada 2018 r. Samorząd Uczniowski RCEZ przeprowadził zbiórkę pieniędzy na fundusz opieki nad miejscami pamięci narodowej, o które troszczy się nasza szkoła. Każda osoba wspierająca tę inicjatywę otrzymała biało-czerwoną wstążeczkę – patriotyczny symbol w tym szczególnym okresie świętowania. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony nauczycieli jaki i uczniów. Łącznie udało nam się zebrać 646,41 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej zbiórki.

EP

Pamiętamy...

We wtorek 30 X 2018 r. uczniowie Samorządu Uczniowskiego: Klaudia Zygmunt kl. 1 Sb, Piotr Bieszczanik kl. 1 Sb, Piotr Chudy kl. 1 Sb, Marcin Różański kl. 1 Sb, Paulina Granda kl. 1 Ek, Adrianna Kusiak kl. 1 Ek oraz Maksymilian Król kl. 2 Ti wraz z panią Urszulą Mazur i panią Eweliną Pyć udali się na cmentarz przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju, aby zapalić znicze i pomodlić się nad grobami zmarłych uczniów, nauczycieli, pracowników RCEZ oraz żołnierzy poległych w walce o wolność Ojczyzny.

Okres przed Świętem Zmarłych, to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy już od nas odeszli. Dziękujemy więc pani Uli za to, że co roku przybliża nam sylwetki osób, które były związane z naszą szkołą.

Miejsca pamięci

17.09.2018 tj. w siedemdziesiątą dziewiątą rocznicę ataku ZSRR na Polskę pani Urszula Mazur oraz członkowie SU: Aleksandra Hałaczynowska i Paulina Sobstyl z klasy 3 Ti oraz Jakub Głaz i Jakub Ksiądz z klasy 2 TE odwiedzili pobliskie miejsca pamięci w celu ich uprządkowania oraz zapalenia zniczy. Delegacja naszej szkoły odwiedziła Pomnik Ofiar Pomordowanych przez funkcjonariuszy NKWD, UB w latach 1944-56 oraz Pomnik Pamięci Poległych w walce z Niemcami hitlerowskimi we wrześniu 1939 roku.

Kiermasz podręczników

W dniach 10-13.09.2018 w bibliotece szkolnej RCEZ odbył się kiermasz podręczników używanych. Przedsięwzięcie zorganizowały Panie z biblioteki: Pani Urszula Mazur i Pani Małgorzata Ohirko wraz z uczennicami SU: Klaudią Goch i Wiktorią Dzido z klasy 4 Ek oraz Mileną Sołtys i Katarzyną Kuczma z klasy 3 Ek. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem a pozycje szczególnie poszukiwane to przede wszystkim matematyka oraz język angielski.

Pierwsze spotkanie Samorządu Uczniowskiego

11 września 2018 roku w świetlicy szkolnej RCEZ odbyło się pierwsze spotkanie Samorządu Uczniowskiego, podczas którego wybrano jego nowych przedstawicieli oraz przedstawiono plan pracy tego organu na rok szkolny 2018/2019. W zebraniu udział wzięli opiekunowie samorządu, gospodarze poszczególnych klas i ich zastępcy oraz wszyscy chętni, którzy chcą brać czynny udział w życiu szkoły. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyła wicedyrektor Anna Olszowy, która dziękując uczniom za chęć działania na rzecz szkoły i szkolnej społeczności życzyła wszystkim zgromadzonym owocnej pracy w obecnym roku szkolnym.

Przewodniczący SU: Agata Piętak kl. 4Ek
Z-ca Przewodniczącego SU: Hubert Mucha kl. 3 TM
Zdjęcia: Łukasz Darda kl.3 Sa i Agata Piętak kl. 4 Ek
Kronika SU: Martyna Zając 2 Ek, Katarzyna Rapa 2 Ek
Gazetka ścienna: Katarzyna Kuczma 3 Ek, Aleksandra Chudy 3 Ek, Milena Sołtys 3 Ek

Szkolny kiermasz podręczników

W dniach 12-13.09 (środa-czwartek) odbędzie się kiermasz podręczników używanych.

Osoby, które chcą sprzedać swoje książki proszone są o złożenie podpisanych książek wraz z cenami w bibliotece szkolnej w dniach:

Opiekunowie SU:
Anna Pluta, Edyta Pleskacz, Ewelina Pyć

Zebranie Samorządu Uczniowskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności uczniów klas II i III technikum, do pracy w SU w roku szkolnym 2018/2019. Pierwsze zebranie odbędzie się 11 IX (wtorek) o godz. 11:30 w świetlicy szkolnej.

Obecność gospodarzy klas i ich zastępców obowiązkowa.

Opiekunowie SU:
Anna Pluta, Edyta Pleskacz, Ewelina Pyć

Archiwum