Samorząd Uczniowski


Proszę czekać...

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021 podjął następujące działania:

Wyzwanie przyjęte!
#challengeniebieskiemotyle2021

Autyzm to Wielka Podróż, podczas której nikt nie chce być sam, ani Podróżujący, ani Przewodnicy. Jedni potrzebują drugich, aby móc się wzajemnie od siebie uczyć dlatego z przyjemnością przyjęliśmy nominację #challengeniebieskiemotyle2021. Wyzwanie przyjęte!

Akcja została zainicjowana przez Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jana Pawła w Jarosławiu. Jej celem jest poszerzanie świadomości na temat autyzmu, przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Autyzm został równocześnie opisany przez dwóch niezależnych naukowców L. Kannera w 1943r. i H. Aspergera w 1944r. Autyzm jest przede wszystkim zaburzeniem kontaktu z otoczeniem. Podstawową jego cechą jest nasilona potrzeba izolowania się. Często daje się zaobserwować opóźnienie rozwoju umysłowego, któremu towarzyszą specyficzne uzdolnienia np. muzyczne, doskonała pamięć, zręczność manipulacyjna. Autyzm to schorzenie, które często jest nazywane „chorobą geniuszy”. U niektórych wybitnych ludzi, autyzm był diagnozowany, lub tę dolegliwość podejrzewano.

Lionel Messi

U argentyńskiego piłkarza zdiagnozowano zespół Aspergera, czyli lżejszą odmianę autyzmu w wieku 8 lat. Eksperci uważają, że dolegliwość paradoksalnie pomogła mu tyle osiągnąć w futbolu.

Wolfgang Amadeusz Mozart

Wielu historyków twierdzi, że austriacki geniusz muzyki cierpiał na autyzm. Tak wynika z jego sposobu zachowania i z analizy jego listów.

Albert Einstein

Naukowcy z Uniwersytetów Cambrigde i Oksford twierdzą, że wybitny naukowiec cierpiał na objawy typowe dla zespołu Aspergera. W dzieciństwie był samotnikiem, często powtarzał swoje słowa. Już jako profesor swoim ekscentrycznym zachowaniem podczas wykładów często wprawiał słuchaczy w zakłopotanie.

Einstein to jeden z największych fizyków-teoretyków XX wieku, twórca ogólnej i szczególnej teorii względności. W 1921 roku otrzymał nagrodę Nobla za dokonania w dziedzinie fizyki,

Isaac Newton

Według naukowców, brytyjski fizyk również cierpiał na autyzm. W czasie swojego życia prawie się nie odzywał i był bardzo zaangażowany w swoją pracę tak bardzo, że zapominał o jedzeniu. Miał niewielu przyjaciół, a osoby w swoim otoczeniu traktował obojętnie i wrogo. Kiedy nikt nie pojawiał się na jego wykładach, to przemawiał do pustego pokoju.

Dziękujemy uczniom i wychowawczyni klasy 1IP pani Łucji Mroczek oraz pani Beacie Wesołowskiej za udział w wyzwaniu. Akcję koordynowały opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd Uczniowski

SU żegna maturzystów.

Dziś nadszedł dzień ukończenia przez Was szkoły. Bardzo żałujemy, że nie możemy pożegnać się z Wami osobiście w większym gronie. Mamy jednak cichą nadzieję, że ten krótki filmik, przygotowany przez SU, choć trochę zrekompensuje Wam brak takiego pożegnania jakiego oczekiwaliście.

Pragniemy dodać, że nad całym przedsięwzięciem czuwali Barbara Szarzyńska z kl. 3TI oraz Tomasz Gajur z kl. 4TM, a filmik zmontował Hubert Bzdyra z kl. 2TP5.

Życzymy miłego oglądania, a tym, którzy podzielili się z nami swoimi wspomnieniami, serdecznie dziękujemy.

Samorząd Uczniowski RCEZ

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy.

Dzień Kobiet

1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 1951 roku, w Warszawie w więzieniu na Mokotowie, rozstrzelano przywódców IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Komuniści zakopali ich ciała w nieznanym miejscu. Święto zostało zainicjowane przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2010 roku i miało być „wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny”.

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” pani Urszula Mazur oraz uczennice SU: Maja Romanowska i Wiktoria Szponar z kl. 2ER5 zapaliły znicze pod „Pomnikiem Ofiar Pomordowanych przez funkcjonariuszy NKWD, UB w latach 1944-1956”.

Anna Pluta

Poczta walentynkowa w RCEZ

W związku ze zbliżającym się Dniem Zakochanych Samorząd Uczniowski przygotował dla uczniów naszej szkoły zdalną pocztę walentynkową. Każda osoba, która z okazji tego święta pragnie wyrazic swoje uczucia sympatii, może to zrobić klikając w link zamieszczony poniżej. W treści walentynki prosimy o dokładne wpisanie danych osoby, do której ma trafić Twoja walentynka tzn. IMIĘ i NAZWISKO oraz KLASA. Podkreślamy, iż tylko tak opisane walentynki trafią do odpowiedniego odbiorcy. Poczta walentynkowa jest w 100% anonimowa. Walentynki, które będą zawierały obraźliwe treści, zostaną niezwłocznie usunięte. Wszystkie życzenia, które trafią do naszej poczty walentynkowej, zostaną następnie rozesłane w niedzielę, tj.14 lutego poprzez dziennik elektroniczny. Rozsyłaniem walentynek zajmą się przewodnicząca SU Barbara Szarzyńska z kl. 3TI oraz zastępca przwodniczącej SU Tomasz Gajur z kl. 4TM.

https://tellonym.me/Poczta_walentynkowa_RCEZ

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w zabawie!

Samorząd Uczniowski RCEZ

Życzymy nadziei,...

Pamiętamy!

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, 23 października uczniowie Samorządu Uczniowskiego: Piotr Brzyski, Szymon Kowalczyk, Maciej Krukowski oraz Paweł Łuszczek z kl. 2AS5 wraz z panią Urszulą Mazur i panią Anną Pluta udali się na cmentarz przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju, aby zapalić znicze i pomodlić się nad grobami zmarłych uczniów, nauczycieli, pracowników RCEZ oraz żołnierzy poległych w walce o wolność Ojczyzny.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Pamiętamy

17 września 2020 roku tj. w osiemdziesiątą pierwszą rocznicę ataku ZSRR na Polskę pani Urszula Mazur oraz uczennice SU: Klaudia Wajler, Agata Rzeźnik, Patrycja Gozdecka oraz Magdalena Kulik z kl. 1ER uporządkowały pobliskie miejsca pamięci, a także zapaliły znicze i złożyły pamiątkowy wieniec pod „Pomnikiem Ofiar Pomordowanych przez funkcjonariuszy NKWD, UB w latach 1944-1956” oraz „Pomnikiem Pamięci Poległych w walce z Niemcami hitlerowskimi we wrześniu 1939 roku”.

Pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego

16 września 2020 roku w dużej sali gimnastycznej odbyło się pierwsze spotkanie Samorządu Uczniowskiego, podczas którego wybrano jego nowych przedstawicieli oraz przedstawiono plan pracy tego organu na rok szkolny 2020/2021. W zebraniu udział wzięli opiekunowie samorządu, gospodarze poszczególnych klas oraz wszyscy chętni, którzy chcą brać czynny udział w życiu szkoły.

Przewodnicząca SU: Barbara Szarzyńska kl. 3TI
Z-ca Przewodniczącej SU: Tomasz Gajur kl. 4TM
Zdjęcia: Łukasz Senczyna 1AS, Wiktoria Głuszczak 1ER, Tomasz Gajur 4TM
Kronika SU: Weronika Garbacz i Adrianna Kusiak kl. 3Ek
Gazetka ścienna: Katarzyna Gumiela i Paulina Grochowicz kl. 3 Ek oraz Patrycja Gozdecka, Klaudia Wajler, Magdalena Kulik i Agata Rzeźnik kl.1ER

Kiermasz podręczników – OFERTY SPRZEDAŻY

Poniżej zamieszczamy załączniki z ofertami sprzedaży, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni, zostały wysłane na adresy mailowe podane w ogłoszeniu SU o kiermaszu podręczników w fomie online. Tak jak informowałyśmy wcześniej, każdej ofercie został nadany numer, a imiona i nazwiska zostają do wiadomości opiekunów biblioteki i SU.

Uwaga! Bardzo prosimy, aby przed zakupem podręczników, koniecznie sprawdzić w wykazie podręczników, jakie książki są wymagane w danej klasie o danym zawodzie – w szczególności dotyczy to języka angielskiego w klasach technikum czteroletniego i pięcioletniego.

Rok szkolny 2019/2020