REKRUTACJA
2018/2019

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

Wymagane dokumenty

  • Podanie oraz lista preferencji (wydrukowane z systemu centralnej rekrutacji) potwierdzone podpisem kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna,
  • Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego - nie dotyczy kandydatów z gimnazjów biorących udział w elektronicznym naborze,
  • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • Trzy fotografie (podpisane na odwrocie),
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  • Dokumenty potwierdzające uprawnienia, o których mowa w pkt. 5 regulaminu rekrutacji klas pierwszych.

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 września 2017 r. 15:57

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów w technikum

Więcej...

Szkoła branżowa

Szkoła branżowa

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów w szkole branżowej

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...