REKRUTACJA
2018/2019

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

Technikum Mechaniczno-Elektryczne

hasło

Proponujemy Ci podjęcie nauki w 4-letnim technikum w zawodach:

Zaletą technikum jest to, że łączy w sobie kształcenie ogólne i zawodowe. Wyposaża w wiedzę i umiejętności zawodowe, przygotowując do zdania - w trakcie nauki w szkole - egzaminów z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje tytuł technika i może podjąć pracę. Technikum, podobnie jak liceum ogólnokształcące, zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej niezbędnej do zdania matury, co umożliwi dalszą naukę na studiach. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

Szczegóły oferty edukacyjnej na rok szkolny 2018/2019

Lp. Zawód Przedmioty nauczane
w zakresie rozszerzonym
Nauczane
języki obce
Przedmioty
punktowane
w rekrutacji
1 technik elektronik matematyka i fizyka Dwa

do

wyboru:

j. angielski

j. niemiecki

j. rosyjski
j. polski,

matematyka,

j. obcy

oraz

fizyka lub

informatyka (lp. 1÷5)

albo

geografia lub

informatyka (lp. 6)
2 technik elektryk matematyka i fizyka
3 technik informatyk matematyka i informatyka
4 technik mechatronik matematyka i fizyka
5 technik pojazdów
samochodowych
matematyka i fizyka
6 technik ekonomista matematyka i geografia

Do podjęcia nauki w tych zawodach zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem technicznym lub ekonomicznym, którzy chcą zdobyć atrakcyjny zawód a w przyszłości kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

POSIADAMY BARDZO DOBRZE WYPOSAŻONY INTERNAT ZE STOŁÓWKĄ, POŁOŻONY W POBLIŻU SZKOŁY.

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 26 lutego 2018 r. 14:59

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów w technikum

Więcej...

Szkoła branżowa

Szkoła branżowa

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów w szkole branżowej

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...