REKRUTACJA
2018/2019

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

Technik ekonomista

Po ukończeniu nauki w zawodzie technik ekonomista będziesz przygotowany do:

  1. planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. obliczania podatków,
  3. prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
  4. prowadzenia rachunkowości,
  5. wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności,
  6. wykonywania prac biurowych,
  7. prowadzenia działań marketingowych.

Podczas nauki w szkole jesteś przygotowywany do zdania egzaminów zawodowych z zakresu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:

  • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  • Prowadzenie rachunkowości

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych, m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz bankach i jednostkach sektora budżetowego.

Analiza ofert pracy wskazuje, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 września 2017 r. 15:57

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów w technikum

Więcej...

Szkoła branżowa

Szkoła branżowa

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów w szkole branżowej

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...