REKRUTACJA
2018/2019

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

Szkoła Policealna Techniczna

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje bądź uzupełnić już posiadane. Kształcenie jest bezpłatne i trwa 4 semestry.

Prowadzimy nabór w zawodzie technik informatyk oraz technik rachunkowości. Absolwent po zdaniu egzaminów będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

technik informatyk

 • Montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami,
 • Projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych,
 • Tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.

technik rachunkowości

 • Obliczania podatków,
 • Prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • Prowadzenia rachunkowości,
 • Wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie,
 • Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły,
 • Dwa podpisane zdjęcia,
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 września 2017 r. 15:57

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów w technikum

Więcej...

Szkoła branżowa

Szkoła branżowa

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów w szkole branżowej

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...