REKRUTACJA
2018/2019

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

Szkoła branżowa I stopnia

hasło

Proponujemy Ci podjęcie nauki w 3-letniej szkole branżowej I stopnia (dotychczas zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodach:

Szkoła zapewni Ci przygotowanie do wykonywania wybranego zawodu a jej program nauczania zawiera przedmioty ogólne i zawodowe. Przeważa kształcenie zawodowe, które w dużej części ma formę zajęć praktycznych i odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach naszego Centrum Kształcenia Praktycznego. W klasie trzeciej będziesz zdawał egzamin potwierdzający jedną kwalifikację zawodową a po ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom zawodowy, który umożliwi Ci podjęcie pracy.

Dalszą naukę możesz kontynuować w dwuletniej szkole branżowej II stopnia. Możesz także wybrać inną ścieżkę: ukończyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych (2-letnie dla absolwentów szkoły branżowej) i zdać maturę oraz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy i po zdaniu egzaminu uzyskać tytuł technika.

POSIADAMY BARDZO DOBRZE WYPOSAŻONY INTERNAT ZE STOŁÓWKĄ, POŁOŻONY W POBLIŻU SZKOŁY.

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 września 2017 r. 15:57

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów w technikum

Więcej...

Szkoła branżowa

Szkoła branżowa

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów w szkole branżowej

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...