REKRUTACJA
2018/2019

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

Dlaczego warto zdecydować się na kwalifikacyjny kurs zawodowy ?

  • Kształcenie jest BEZPŁATNE,
  • kształcenie prowadzone jest w formie stacjonarnej,
  • Zaświadczenia o ukończeniu kursu ważne są BEZTERMINOWO,
  • Istnieje DOWOLNOŚĆ w kolejności potwierdzania poszczególnych kwalifikacji,
  • Zalicza się wcześniej zdobyte efekty kształcenia zawodowego np. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów lub efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszarów kształcenia na podstawie przedłożonych świadectw, zaświadczeń i certyfikatów,
  • Okres nauki na kursie jest KRÓTSZY niż w formach szkolnych (np. w Szkole Policealnej),
  • Zwiększona jest liczba godzin nauki JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO,
  • Słuchacze spoza Biłgoraja mogą skorzystać z taniego NOCLEGU w Internacie RCEZ.

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 września 2017 r. 15:55

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów w technikum

Więcej...

Szkoła branżowa

Szkoła branżowa

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów w szkole branżowej

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...