REKRUTACJA
2018/2019

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

Czym kończy się kurs ?

Po uzyskaniu zaliczeniu przedmiotów objętych kursem absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Zaświadczenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu. Egzamin jest organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu: dyplomu technika w danym zawodzie.

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 września 2017 r. 15:55

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów w technikum

Więcej...

Szkoła branżowa

Szkoła branżowa

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów w szkole branżowej

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...