Szkolne Koło PCK


Proszę czekać...

Działania koła PCK w roku szkolnym 2019/2020:

„Twoja Krew Ratuje Życie”

W tym roku szkolnym drugi raz w naszej szkole została zorganizowana akcja oddawania krwi, która odbyła się w dniu 12 lutego 2020 roku.

Do naszej szkoły zaproszeni zostali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu, którzy przeprowadzili akcję poboru krwi.

Tym razem chęć oddania krwi zadeklarowali uczniowie z RCEZ oraz z ZSBiO w Biłgoraju. Oddano łącznie 24 litry krwi. 51 uczniów oraz 2 nauczycieli ofiarowało swój najcenniejszy dar jakim jest krew.

Akcje oddawania krwi przyczyniają się do popularyzowania idei honorowego krwiodawstwa oraz zwiększenia zapasów krwi w „Bankach Krwi”. Dzięki takim akcjom poszerza się grono honorowych dawców krwi o młodzież, która dzisiaj pierwszy raz oddała krew.

Wszystkim, którzy ofiarowali dar z serca dla osób potrzebujących serdecznie dziękujemy.

Koordynatorką akcji była p.Monika Popko i p.Katarzyna Głowicka – opiekunowie SK PCK w RCEZ.

Monika Popko

Twoja Krew Ratuje Życie

PRZYJDŹ !!!
ODDAJ KREW !!!

Akcja oddawania krwi będzie miała miejsce dnia
12 lutego (środa) 2020 roku
w małej sali gimnastycznej od godz. 9:00 do 13:00.

Zapraszamy osoby pełnoletnie (pracowników i młodzież RCEZ) z dowodem osobistym.

Opiekunowie SK PCK
Monika Popko
Katarzyna Głowicka

Podsumowanie ogólnopolskiej akcji charytatywnej
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019”
w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej

Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w XXVII edycję Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ, organizowanej przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji przy Radiu Lublin S.A.

Zbieraliśmy głównie żywność o długotrwałym okresie przechowywania. Zbiórka w naszej szkole trwała 19 dni. W wyniku przeprowadzonej akcji udało się zgromadzić 505 kg żywności, w tym 4 kg słodyczy i 501 kg żywności długoterminowej.

W rezultacie naszej działalności pomoc uzyskało 14 uczniów, czyli 11 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Do akcji włączyły się następujące klasy wraz z wychowawcami:

L.p.KlasaWychowawca
1I emR. Kochman
2I mpP. Maśko
3I epSt. Marchwiany
4II dD. Ćwikła
5I SbK. Głowicka
6I ASA. Ciosmak
7I TIM. Kwiatkowska
8I TE5P. Kubat
9I TMŁ. Fil
10I TEM. Litwin
11I TI5A. Krzyszycha
12I Sb5 M. Wołoszyn
13I EkA. Iwanek
14I TM5B.Korga-Pietruczyk
15II SbM. Popko
16II ASA. Oleszczak-Bryła
17II TEE. Pankowiec
18II EkB. Pikora-Lewkowicz
19III SaM. Lipianin
20III EkI. Szpakowska
21III AIA. Kwiecińska
22III TMA. Strzelec
23IV TMP. Pietruczyk
24IV SbE. Zawiślak
25IV TAJ. Bednarz
26IV TIT. Kłosek
27-U. Mazur
28-T. Ferens
29-K. Polańska

Składam serdeczne podziękowanie za bezinteresowną pomoc w przeprowadzeniu zbiórki darów na rzecz osób potrzebujących wolontariuszom z klasy IV Sb (Krzysztof Grochowicz, Daniel Gadaj, Jakub Wańczyk, Dawid Mantycki, Grzegorz Pudło, Mirosław Skubik, Patryk Stępień, Bartłomiej Wojda, Adrian Ostasz, Maciej Saj) oraz p.Katarzynie Głowickiej, p. wicedyrektor Annie Olszowy, p.Marcie Dołomisiewicz - Misiura- pedagogowi szkolnemu.

Serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie tej wspaniałej inicjaywy.

Szef Sztabu akcji nr 122 w RCEZ
Monika Popko

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019

Po raz kolejny, nasza szkoła włączyła się w Ogólnopolską Akcję Charytatywną POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ, organizowaną przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji przy Radiu Lublin S.A.

Akcja prowadzona jest z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej.

Zbieramy żywność o długotrwałym okresie przechowywania.

Akcja w naszej szkole będzie trwała do 12 grudnia 2019 roku.

Gorąco zachęcamy do wsparcia akcji. Za pomoc i okazany dar serca serdecznie wszystkim dziękujemy.

Opiekunowie SK PCK
Monika Popko, Katarzyna Głowicka

Krew Ratuje Życie

W roku jubileuszu 100-lecia PCK w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Biłgoraju, dnia 21 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie HDK. Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za wieloletnią współpracę z PCK i działalność charytatywną na rzecz osób potrzebujących oraz statuetkę pamiątkową z okazji 100-lecia PCK.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny - bezinteresowne oddawanie krwi w ilości co najmniej 18 litrów przez mężczyzn, Lubelski Oddział Okręgowy PCK nadał odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ” stopnia I nauczycielowi RCEZ Panu Ernestowi Kulaninowi.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy panu Ernestowi za ten ogromny dar serca!

Monika Popko

Konkurs - „Twoja krew, życie innych”

Uczeń naszej szkoły, Paweł Pieczykolan z klasy III TI otrzymał wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Twoja krew, życie innych”.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych, a jego celem było propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa, promocja zdrowego stylu życia oraz rozwijanie wrażliwości uczniów na potrzeby drugiego człowieka.

Uczniowie w dowolnej formie mieli zareklamować ideę krwiodawstwa (np. film –max. 30 s, reklama radiowa –max. 30 s, forma graficzna lub inna).

Serdecznie gratulujemy Pawłowi za jego osiągnięcie życzymy dalszych sukcesów.

Monika Popko

„Twoja Krew Ratuje Życie”

W dniu 13.11.2019 roku, po raz kolejny w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju została zorganizowana akcja oddawania krwi. Do naszej szkoły zaproszeni zostali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, którzy przeprowadzili akcję poboru krwi. Zgłosiło się 68 osób, z których lekarz zakwalifikował 49.

Oddano łącznie 22 litry krwi. 44 uczniów i 5 nauczycieli RCEZ podarowało honorowo swoją krew. Młodzież z naszej szkoły regularnie włącza się w tę wspaniałą akcję.

Wszystkim, którzy ofiarowali najcenniejszy dar jakim jest krew i tym samym powiększyli grono HDK serdecznie dziękujemy.

Koordynatorką akcji była Pani Monika Popko i Pani Katarzyna Głowicka – opiekunowie SK PCK w RCEZ.

Monika Popko

Twoja Krew Ratuje Życie

PRZYJDŹ !!!
ODDAJ KREW !!!

Akcja oddawania krwi będzie miała miejsce dnia
13 listopada (środa) 2019 roku
w małej sali gimnastycznej od godz. 9:00 do 13:00.

Zapraszamy osoby pełnoletnie (pracowników i młodzież RCEZ) z dowodem osobistym.

Opiekunowie SK PCK
Monika Popko
Katarzyna Głowicka