Szkolne Koło PCK


Proszę czekać...

Działania koła PCK w roku szkolnym 2018/2019:

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Młodzieżowych Drużyn Ratowniczych PCK

Młodzieżowa drużyna ratownicza z RCEZ zajęła II miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, które odbyły się 25.04.2019 r. na stadionie OSiR w Biłgoraju.

Skład drużyny:

1. Krzysztof Larwa- klasa IV TM
2. Jacek Zarosa - klasa IV TM
3. Patryk Obszański - klasa IV TE
4. Michał Blacha – klasa IV TM
5. Szymon Wasąg – klasa IV TM

Akcja "Twoja krew ratuje życie"

W dniu 31 stycznia 2019 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, w małej sali gimnastycznej po raz kolejny została zorganizowana akcja oddawania krwi pt. „Twoja Krew Ratuje Życie”. Do naszej szkoły zostali zaproszeni pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, którzy przeprowadzili akcje poboru krwi. 49 uczniów i troje nauczycieli oddało honorowo krew (w sumie 23400 ml).

Młodzież z naszej szkoły regularnie włącza się w akcje oddawania krwi. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji i tym samym powiększyli grono HDK serdecznie dziękujemy. Koordynatorką akcji była p. Monika Popko i p. Katarzyna Głowicka – opiekunki SK PCK w RCEZ.

MP

"Twoja krew ratuje życie"

Osoby pełnoletnie zapraszamy do honorowego oddania krwi 31.01.2019 roku w RCEZ.

Zapisy i informacje u Pani M. Popko i Pani K. Głowickiej.

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018” w RCEZ

Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję charytatywną POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ organizowaną przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji przy Radiu Lublin S.A. Zbieraliśmy głównie żywność o długotrwałym okresie przechowywania. Akcja w naszej szkole trwała 13 dni. W wyniku przeprowadzonej akcji zebraliśmy 181 kg żywności w tym 9 kg słodyczy i 172 kg żywności długoterminowej oraz 1,4 kg artykułów szkolnych i środków czystości. W ramach tej akcji pomoc uzyskało 11 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Sztab nr 40 akcji PDPZ w RCEZ składa serdeczne podziękowania następującym klasom oraz ich wychowawcom:

L.p. Klasa Wychowawca
1 I TM A. Szpakowska
2 I AS A. Oleszczak - Bryła
3 I d S. Ćwikła
4 IV Ek E. Marczak-Bil
5 IV TE R. Kochman
6 I Sb M. Popko
7 IVTi M. Jargieło
8 II Ek I. Szpakowska
9 II AI A.Kwiecińska
10 IVSa K. Głowicka
11 I TE E. Pankowiec
12 I Ti R. Bryll
13 II LO I. Bryll
14 IV Tm Ł. Fil
15 III Tm P. Pietruczyk
16 IV Sb M. Sokołowska-Kaczor
17 III Sb E. Zawiślak
18 III TA J. Bednarz
19 I Ek B.Pikora-Lewkowicz
20 --- U. Mazur
21 --- T. Ferens

Pięknie dziękujemy za przekazane dary serca.
Monika Popko, Katarzyna Głowicka

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Kinga Machnio – uczennica klasy I Ek zajęła II miejsce w etapie rejonowym XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Olimpiada odbyła się 18 grudnia 2018 roku w LO im. ONZ w Biłgoraju.

MP

Honorowe krwiodawstwo w naszej szkole

W środę, 5 grudnia 2018 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, w małej sali gimnastycznej po raz pierwszy została zorganizowana akcja oddawania krwi pt. „Twoja Krew Ratuje Życie”. Celem akcji było uświadomienie młodym ludziom, że istnieje możliwość uratowania życia drugiemu człowiekowi w bardzo prosty sposób – oddając krew. Do naszej szkoły zaproszeni zostali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, którzy przeprowadzili akcje poboru krwi. 65 uczniów oddało honorowo krew. Młodzież z naszej szkoły regularnie włącza się w akcje oddawania krwi. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji i tym samym powiększyli grono HDK serdecznie dziękujemy. Koordynatorkami akcji była p. Monika Popko i p. Katarzyna Głowicka – opiekunki SK PCK w RCEZ.

MP

Twoja krew ratuje życie

Dnia 29 listopada 2018 roku, pracownica Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Lublinie Małgorzata Mesek przeprowadziła w naszej szkole prelekcję na temat honorowego krwiodawstwa. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas trzecich i czwartych oraz słuchacze LO. Głównym celem prelekcji było uzmysłowienie słuchaczom jak ważnym elementem dla ratowania ludzkiego życia są zapasy krwi. Prelegentka przekazała uczestnikom spotkania niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego oddawania krwi. Zwróciła również uwagę na fakt, iż idea honorowego krwiodawstwa opiera się na ratowaniu życia ludzkiego - głównie osób poszkodowanych w wypadkach lub oczekujących na operacje chirurgiczne. Prowadząca szczegółowo omówiła kto może zostać krwiodawcą i jakie są przeciwwskazania. Wyjaśniła również jak często, gdzie i ile krwi można oddać jednorazowo.

MP

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018

Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w Ogólnopolską Akcję Charytatywną POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ organizowaną przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji przy Radiu Lublin S.A.

Zbieramy żywność o długotrwałym okresie przechowywania. Akcja w naszej szkole trwa do 10.12.2018 roku. Serdecznie dziękujemy za okazany dar serca.

MP

„Młoda Krew Ratuje Życie”

Z okazji obchodzonych co roku w listopadzie Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, pełnoletni uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, którzy regularnie włączają się w akcje oddawania krwi otrzymali statuetkę za udział w rejonowym etapie XV Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem: „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”. Uroczystość odbyła się 22 listopada 2018 r. w siedzibie KP PSP w Biłgoraju.

W naszej szkole każdego roku honorowo krew oddaje ok. 50 uczniów (tj. ok. 60 litrów krwi). Osoby pełnoletnie, które chciałyby przyłączyć się do tej akcji zapraszamy do honorowego oddania krwi 5 grudnia 2018 r. (środa) w RCEZ.

MP