Biologia „Po prostu”
Wydawnictwo WSiP
Autorzy: Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka
Zakres podstawowy
Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych
Rok dopuszczenia 2012