Egzamin maturalny z geografii 2019

Załącznik do arkusza maturalnego z geografii 2019

Zasady oceniania rozwiązań zadań arkusza maturalnego z geografii 2019

Egzamin maturalny z geografii 2020

Załącznik do arkusza maturalnego z geografii 2020

Zasady oceniania rozwiązań zadań arkusza maturalnego z geografii 2020

Egzamin maturalny z geografii 2021

Załącznik do arkusza maturalnego z geografii 2021

Zasady oceniania rozwiązań zadań arkusza maturalnego z geografii 2021