Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia

Podstawa programowa z geografii 2018r. dla technikum 5-letniego

Podstawa programowa z geografii dla technikum 4-letniego