informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych ‎przedmiotów Zawierają opis egzaminu, przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami.• przykładowe zestawy zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków ‎obcych – również nagrania) Zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz omówieniem. Dostępne są zestawy ‎standardowe oraz dostosowane (dla zdających z niepełnosprawnościami).‎• przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym (str. 95–120)‎ Zbiór ponad 20 przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym, wraz z ‎rozwiązaniami.‎ Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym Arkusz wykorzystany do przeprowadzenia diagnozy przedmaturalnej z języka polskiego (badanie ‎przeprowadzone wspólnie przez IBE, CKE i OKE).‎‎• zbiór 50 przykładowych zadań do części ustnej egzaminu z ‎języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz ‎komentarzem• przykładowe nagranie egzaminu ustnego z języka polskiego‎• film ilustrujący sposób przeprowadzania części ustnej ‎egzaminu z języka polskiego z wykorzystaniem komputera‎• film informacyjny o egzaminie maturalnym‎• materiał o rażących błędach językowych dla polonistów (nauczycieli i egzaminatorów)‎‎• materiał o zadaniach ikonicznych• arkusze tzw. matury próbnej ‎• arkusze z lat ubiegłych.